Fler bostäder och ny skolbyggnad i Järvastaden

Kommunstyrelsen i Solna stad har godkänt en principöverenskommelse med Järvastaden AB. Överenskommelsen innebär att en ny detaljplan ska tas fram
för fastigheterna Järva 2:41 och Skogsstjärnan 2.
Den ska bland annat möjliggöra 800–900 nya bostäder och en ny skolbyggnad för elever i årskurs 4–6.

Solna stad och Järvastaden AB ska tillsammans arbeta för de 800–900 nya bostäderna som ska byggas i området. Av dessa ska minst 15 procent vara 4 rum och kök, och minst 10 procent vara 5 rum och kök. I överenskommelsen framgår också att Järvastaden AB ska stå för tio LSS-lägenheter eller en motsvarande typ av boende, om behov för sådana bostäder finns.

– Det känns väldigt bra att vi kan fortsätta bygga välbehövliga bostäder i Solna. Tillsammans med en ny skolbyggnad bidrar den här överenskommelsen till utvecklingen av hela Järvastaden, säger Sara Kukka-Salam, kommunstyrelsens ordförande i Solna stad.

Ny skolbyggnad för Järvastadens skola

Av överenskommelsen framgår också att en ny skolbyggnad ska planeras i anslutning till Järvastadens skola, som ska stå klar till höstterminen 2024 för årskurserna F–3. Den kan även komma att byggas som en utökning av den befintliga byggnaden. Den nya skolbyggnaden byggs för elever i årskurs 4–6. Järvastadens skola ska inrymma 350 elever, en idrottshall och en tillhörande skolgård.

Kontakta oss

Solna stads kontaktcenter

08-746 10 00

Senast uppdaterad