Grattis Hotel Gió - vinnare av Solna stadsmiljöpris 2020

Hotel Giò utsågs till årets vinnare av Solna stadsmiljöpris. Byggnaden uppfördes på 50-talet och har använts som kontor i sextio år, innan det omvandlades till hotell av arkitekten Dinell Johansson och byggaktören Fabege.

Hotel Giò, Råsundavägen 1

Hotel Giò, Råsundavägen 1

Vinnare av Solna stadsmiljöpris 2020 blir Best Western Hotel Gió, på Råsundavägen 1, Haga norra. Arkitekt är Dinell Johansson / SPIK studios. Byggaktör är Fabege.

– De exteriöra förändringarna är gjorda med stor hänsyn till byggnadens karaktär och med ursprungliga detaljer som förebild. Stor vikt har genomgående lagts vid design, hållbarhet och smarta digitala lösningar. Den specialdesignade interiören samspelar med de ursprungliga detaljerna i den välkända 50-talsbyggnaden, säger Torsten Svenonius, byggnadsnämndens ordförande, Solna stad.

Om byggnaden

Det så kallade Hagahuset ritades på 1950-talet av arkitekten Stig Annerfelt, med inspiration från Giò Pontis samtida Pirelli-hus i Milano, och uppfördes som förvaltningshus för landstinget. Efter att använts som kontor i över sextio år har nu Hagahuset omvandlats till Hotel Giò. Byggnadens höga kvaliteter med omsorgsfullt utformade detaljer har tagits tillvara i omvandlingen. Viss åtgärder har gjorts för att återställa byggnaden till ett ursprungligt utförande, till exempel glaspartier mot gården. Samtidigt samspelar den specialdesignade interiören med de ursprungliga detaljerna i 50-talsbyggnaden.

Övriga nominerade

Nominerade till Solna stadsmiljöpris 2020 var även S:t Eriks Ögonsjukhus i Hagastaden, ritat av White arkitekter, och ett kontorshus på Gustav III:s Boulevard 50, ritat av Sweco architects.

Om stadsmiljöpriset

Solna stadsmiljöpris delas årligen ut av byggnadsnämnden, för en byggnad, anläggning eller annan åtgärd i Solna som på ett bestående sätt förskönat stadsbilden.

Kontakta oss

Solna stads kontaktcenter

08-746 10 00

Senast uppdaterad