Företagen ger högre betyg till Solna för service och effektivitet

Solna stad får högre betyg 2019 än året innan inom flera områden i servicemätningen av kommunerna, som genomförs årligen av Sveriges Kommuner och Regioner.

Solna stad klättrar från plats 48 till plats 26 i årets jämförelse av kommunernas service till företagen, som genomförs av Sveriges Kommuner och Regioner – och ökar inom fyra av sex serviceområden. Staden har även ökat i NKI (Nöjd Kund Index) till från 76 förra året, till 78 i den senaste mätningen. Genomsnittligt NKI för alla kommuner är 73.

– Det är mycket glädjande att företagen fortsätter att ge Solna högre betyg för stadens service och effektivitet. Ett företagsklimat i toppklass är en förutsättning för Solnas starka tillväxt, säger Pehr Granfalk, kommunstyrelsens ordförande, Solna stad.

Klättrar i rakning av storstadskommuner

Solna stad klättrar från plats 8 till plats 4 i jämförelsen mellan storstäder och storstadsnära kommuner. Staden ligger kvar på en femteplats bland kommuner med fler än 40 000 invånare.

Ökar inom 4 av 6 områden

Kommunerna har bedömts av företagen utifrån sex serviceområden med parametrar som till exempel bemötande, kompetens, effektivitet och tillgänglighet. Vid förra årets mätning ökade Solna stad inom fyra av sex områden – en ökning som fortsätter i den senaste mätningen.

Rankning och NKI, serviceområden

Företagsärenden

Rankning / NKI 2019

Rankning / NKI 2018

Mark

24 / NKI 77 (+)

35 / NKI 69

Miljö

42 / NKI 74 (+)

45 / NKI 73

Livsmedel

55 / NKI 80 (+)

61 / NKI 78

Servering

10 / NKI 87 (+)

21 / NKI 81

Brand

56 / NKI 76 (-)

10 / NKI 87

Bygglov

86 / NKI 66 (-)

69 / NKI 68

Kontakta oss

Solna stads kontaktcenter

08-746 10 00

Senast uppdaterad