Elever på fältexkursion på forskningsstationen Erken

Som elev på Naturvetenskapliga programmet deltar du i spännande laborationer och exkursioner. Du får lära dig naturvetenskapligt arbete och skaffar dig vänner för livet.

Eleverna på bilderna går första året på naturprogrammet och deltar i en fältexkursion på forskningsstationen Erken utanför Uppsala. Vittja nät, håva i bottenfaunan och analysera vattenprover är några av uppgifterna eleverna utförde under dagen.

Elever håvar efter bottenfauna i sjö
Elever iakttar bottenfauna

Kontakta oss

Solna stads kontaktcenter

08-746 10 00

Senast uppdaterad