Startskottet - program för förskola och skola

Information med anledning av coronaviruset

Baserat på Solna stads riktlinjer med anledning av coronavirusetlänk till annan webbplats ställer Solna kulturskola in samtliga program för skola och förskola.

Men vi hoppas att snart få se alla barn och elever igen, så ta väl hand om er allihopa!


 • Solna kulturskola erbjuder interaktiva program där barn och elever får uppleva - uttrycka sig - skapa själva.
 • Alla program innebär också en fortbildning för medföljande personal som får nya idéer, uppslag och material att ta med till förskola och skola.
 • Lärare får möjlighet att iaktta sin barn- eller elevgrupp när någon annan leder dem. Många har under årens lopp vittnat om att detta haft en stor betydelse för det fortsatta arbetet.
 • Vem får boka? Hur fungerar bokningssidan? Hur hittar jag inloggningsuppgifter? Nyhetsbrev? Här finns alla svar.

En interaktiv, spännande, rolig och rörlig upplevelse tillsammans med de allra yngsta. Vi kommer till er förskola!

Bubblan och Ballerinan besöker din förskola och bjuder de yngsta barnen på en upplevelse där alla sinnen och hela kroppen får vara med. (1 gång)

Bubblan har en Ballerina-docka som dansar när Bubblan blåser såpbubblor. Men Dockan har glömt hur man dansar och blandar ihop alla kroppsdelar och sinnen. Bubblan vill ha hjälp av barnen genom sång och rörelser för att få Ballerina-dockan att minnas så att hon kan dansa till såpbubblorna igen.

Så här anknyter Bubblan och Ballerinan till Läroplan för förskolan
Se Solna kulturintroduktionlänk till annan webbplats där du också bokar programmet.
Kostnadsfritt.

Innan vi kommer till er förskola kommer vi att ringa för att fastställa:

 • Överenskommen tid
 • Finns det ett rörelserum? Hur stort?
 • Hur hittar vi till er?

Bubblan: Eja Lindqvist, danslärare
Ballerinan: Elisabeth Karlström, danslärare

Vilka olika delar består kroppen av? Varför är det så roligt att röra sig? Få koll på kroppen.

Dans för de allra minsta där barnen provar på dans på ett lekfullt sätt. Mycket grovmotorik, springa, hoppa, krypa och dansa... men också finmotoriska övningar via olika sånger och ramsor.

OBS! Det är viktigt att pedagogerna deltar tillsammans med barnen.

Exklusivt!
En ackompanjatör inspirerar och lotsar barnen musikaliskt genom lektionerna. (5 gånger)

Så här anknyter Dansligan till Läroplan för förskolan.
Kostnad - se Solna kulturintroduktionlänk till annan webbplats där du också bokar programmet.

Språkliga aspekter

I "Dansligan mini" handlar det om olika kroppsdelar och vad de heter. Barnen dansar och rör sig samtidigt som de lär sig ord och begrepp för kropp och rörelse. Vi gör rim, ramsor och sånger som har med kroppen och kroppens delar att göra.

Upplägg och tips

Det är viktigt att pedagogerna deltar tillsammans med barnen. Första gången får förskolan med sig några sånger och ramsor som barnen gjort under lektionen för att kunna göra dessa även på förskolan.

Att arbeta vidare med – att reflektera över

Hur mycket kommer barnen ihåg? Sjung gärna sångerna och ramsorna ni fått med er och låt barnen röra sig fritt till. Vad väljer de att göra?


Stimulera språk- och läsutveckling genom rörelse och rytm!

Kan man dansa en bok? Javisst! Tillsammans utgår vi från en välkänd barnbok där texten stimulerar till rörelse och rytm. Att dansa och röra sig genom sagans värld stimulerar både språkutveckling och intresset för att lära sig läsa. (1 gång)

Petter och hans fyra getter

PETTER OCH HANS FYRA GETTER av Einar Norelius har blivit stor succé som danssaga. Barnen dansar sagan under ledning av en av Solna kulturskolas danspedagoger. Dessförinnan är det bra om barnen har läst sagan. Då kan de historien och tycker det är jätteroligt att få "berätta" den med kroppen, med dans och rörelse till musik!

Mamy Wata & Monstret

MAMY WATA & MONSTRET av Véronique Tadjo är kulturskolans nya danssaga. Boken finns på svenska, somaliska, dari, arabiska, engelska, franska, svenska, spanska, tigrinska, östassyriska och swahili. Dessa kan lånas på biblioteket i Solna centrum och och Bergshamra bibliotek.

Läs gärna boken på förskolan och kom sedan och dansa den tillsammans med Solna kulturskolas danspedagog och inspirerande musik. Barnen älskar detta och på köpet stimuleras både läsning och språkutveckling.

Så här anknyter Danssagor till Läroplan för förskolan.
Se Solna kulturintroduktionlänk till annan webbplats där du också bokar programmet.
Kostnadsfritt.

En förskola utvärderar Danssaga:

"För övrigt har vi kört på med Petter och hans 4 getter med 4-5-åringarna en gång i veckan. De har gjort Danssagan några gånger och även spunnit vidare och gjort figurerna i lera, tapetklister och lite sånt. Ungarna, och vi, tycker det var en toppenidé! Och såklart att göra hur många sagor som helst!"

4 x naturvetenskap för våra yngsta medborgare - och alla sinnen!

En interaktiv föreställning eller "workshop" för alla sinnen för små barn. Vatten-Jord-Eld-Luft passar utmärkt som inspiration eller utgångspunkt när förskolan ska arbeta med naturvetenskap och enkla kemiska processer eller fysikaliska fenomen. I samband med föreställningen får barnen prova, känna och undersöka.

Programmets helhetsfokus är förståelse av samband i naturen och de olika elementens egenskaper.

Två av elementen utforskas på hösten och två på våren. Du bokar ett element i taget.

Så här anknyter Vatten-Jord-Eld-Luft till Läroplan för förskolan.
Se Solna kulturintroduktionlänk till annan webbplats där du också bokar programmet.
Kostnadsfritt.

Språkliga aspekter

Här finns stora möjligheter för barnen att öva sig på att uttrycka tankar, ställa frågor, argumentera, reflektera, lyssna och ge uttryck för egna uppfattningar och erfarenheter.

Särskilt intressant kan det vara att diskutera begreppet "jord" med barnen efter besöket med det temat eftersom jord både kan betyda mylla som det växer ur och hela jordklotet som vi lever på.

Upplägg och tips

Programmet "Sol-Vind-Vatten-Jord" är upplagt som en interaktiv föreställning där vissa delar är mer av föreställningskaraktär medan andra delar har mer fokus på aktivitet. Medföljande pedagoger behöver följa och leda barnen i de olika delarna.

Ett tips är att förbereda barngruppen och prata om det element de ska få uppleva innan de kommer till kulturskolan.

Att arbeta vidare med – att reflektera över

Efter besöket kan man prata med barnen om vad som är bra med det element de just varit på, hur vi människor använder oss av dess positiva egenskaper men också hur elementet kan vara farligt och otäckt. Ett exempel: Vind – vi kan få kraft - vindkraft, färdas i luftballong, frön kan blåsa och gro på nya platser, båtar kan segla… men också vind som kan få skepp att sjunka, träd att brytas av och hus att rämna. Låt barnens egna erfarenheter bilda grund för samtalet.


Låt kroppen uttrycka glädje och fantasi!

Barn har ett otroligt stort behov av rörelse. Genom lekfull rörelse tränar barnen koordination, kropps- och rumsuppfattning, styrka och kondition. På ett lustfyllt sätt och under lekfulla former övar barnen:

 • hållning och balans
 • koncentration, motorik, koordination
 • kroppsuppfattning
 • rumsuppfattning
 • att ge andra plats och själv våga ta plats
 • samarbete med varandra
 • improvisation - skapa egna rörelser
 • musikalitet - att följa musiken

Exklusivt!
En ackompanjatör inspirerar och lotsar barnen musikaliskt genom lektionerna. (5 gånger)

Så här anknyter Dansligan till Läroplan för förskolan
Kostnad - se Solna kulturintroduktionlänk till annan webbplats där du också bokar programmet.

Språkliga aspekter

Vi kopplar ihop rörelser med sånger, sagor och ramsor och övar på att våga använda sig av kroppen för att uttrycka olika saker t.ex. för att tolka djurs rörelser och egenskaper. Hur kan man vara både smidig och stark på samma gång?

Upplägg och tips

Förskolans pedagoger inbjuds att aktivt delta och får på så sätt med sig kunskaper om hur man kan arbeta med dans på förskolan. En av er kan t.ex. sitta bredvid och observera vad som händer, se på vilket sätt musiken förstärker det barnen gör eller studera om och i så fall hur dansläraren arbetar ur genusperspektiv.

Första gången får förskolan med sig sångerna och ramsorna så att ni kan fortsätta på förskolan.

Förskolans pedagoger får en bra möjlighet att upptäcka vilka barn som kan behöva mer motorisk övning.

Att arbeta vidare med – att reflektera över

Reflektera tillsammans i personalgruppen över hur dansläraren arbetade med att koppla ord och begrepp till rörelser och hur dansläraren arbetade för att få alla i gruppen att vara med och kunna ha olika roller, t.ex. leda – följa efter, samarbeta två och två osv. Det är också intressant att diskutera hur barnen uppfattar instruktioner.

Vad tycker du har varit bra med Dansligan?

- Inspiration. Bra upplägg. Trevligt! Bra ledare! Uppskattat bland barnen och pedagogerna!

- Musiken har stor effekt och gör att barnen deltar med glädje. Mycket bra pedagoger!

- Att ta instruktioner, röra sig till musik. Prova på många olika rörelselekar, att våga inför andra, att utmana sig själv.

- Alla barn kan vara med! Vi önskar fler tillfällen!

VÄRDEgrundsarbete med KULturskolan = VÄRDEKUL

Vi skapar tillsammans en atmosfär där var och en känner sig sedd och respekterad av alla de andra. Med enkla och lekfulla medel arbetar vi med likabehandling, allas lika värde och allas rätt att synas och ta plats i en grupp.

Genom engagerande och roliga dans- och dramaövningar övar oss på:

 • att lyssna
 • att invänta sin tur
 • att se och bekräfta andra i gruppen
 • att våga ta plats
 • att uttrycka sig med både röst och kropp
 • att samarbeta
 • att vara lyhörd
 • att både leda och följa varandra
  (2 gånger för förskola, 1 gång för grundskola)

Så här anknyter Värdekul till Läroplan för förskolan.
Kostnad - se Solna kulturintroduktionlänk till annan webbplats där du också bokar programmet.

Vi sjunger, leker och spelar tillsammans!

Med rytminstrument lär sig barnen hålla en puls, spela enkla rytmer och skilja på musikens grundelement.

Barnen får också lära känna olika instrument som de sedan har möjlighet att börja spela på Solna kulturskola. Barngruppen och deras personal får en utökad repertoar av barnvisor - och har roligt!
(5 gånger)

Så här anknyter Musikpatrullen till Läroplan för förskolan >>
Kostnad - se Solna kulturintroduktionlänk till annan webbplats där du också bokar programmet.

Språkliga aspekter

I Musikpatrullen övas många språkliga aspekter som hör samman med rytm, musik och sång. Det är rim och ramsor, sångtexter och deras betydelse, uttal och munmotorik, samverkan mellan musikens och kroppens uttryck, att kommunicera med gester, mimik och hela kroppen. Vi leker och skojar också mycket med det mesta!

Upplägg och tips

Första gången får ni alla sångtexter så att ni kan öva och sjunga tillsammans med barnen på förskolan. Ett tips är att ni spelar in alla sånger med hjälp av en mobil så att ni kommer ihåg melodierna och kan använda rätt röstläge, barnen har ett helt annat och mycket högre (ljusare) röstläge än vuxna och kan förstöra sina röster om de tvingas sjunga för låg.

Att arbeta vidare med - att reflektera över

I vilka situationer sjunger barnen spontant? I vilka åldrar? Går det att känna igen melodin? Orden? När kan barnen hålla ihop en hel sång? Vilket är deras röstläge när de väljer själva? Lyssna tillsammans med barnen – hur låter det när vi sjunger tillsammans? Prova att följa barnens röstläge på en sångsamling!

(Frågorna är fritt hämtade från Malmö högskola webb, projektet Rösträtt och Gunnel Fagius, musikdirektör och forskningskoordinator vid Uppsala universitet.)

Vad har varit bra med Musikpatrullen?

- Engagerade pedagoger fick barnen att vilja sjunga och röra sig till musik. På samlingen sjunger vi dessa sånger! Barnen sjunger också hemma!

- Att vi fått prova på att spela instrument och lära oss sånger som inte skulle sjunga annars.

- Inspirerande, lockar till musik och rörelsefrämjande för alla barn, speciellt för våra "stödbarn".

Ge dina elever musikundervisning av högsta klass!

Solna kulturskolas pedagoger har högskoleutbildning både i musik och pedagogik. Kulturskolan har tillgång till instrument av alla de slag och lärare som både kan spela och lära ut t.ex. fiol, slagverk, blockflöjt, piano och gitarr.

Vi sjunger, leker och spelar tillsammans. Med rytminstrument lär sig barnen hålla en puls, spela enkla rytmer och skilja på musikens grundelement. Barngruppen leds av kompetenta musikpedagoger.

Barnen får också lära känna olika instrument som de sedan har möjlighet att börja spela på Solna kulturskola. Barngruppen och deras personal får en utökad repertoar av barnvisor - och har roligt. (5 gånger)

Så här anknyter Musik i förskoleklass till Lgr11 >>
Kostnad - se Solna kulturintroduktionlänk till annan webbplats där du också bokar programmet.


Ge dina elever dansundervisning av högsta klass!

Solna kulturskolas pedagoger har högskoleutbildning både i dans och pedagogik och kan utforma lektioner som passar varje ålder.

Med fantasi och glädje använder vi kroppen när vi dansar. Till musik tränas kropps- och rumsuppfattning, motorik, koordination, styrka, kondition, samarbete.

Vi arbetar medvetet med dans och dansstilar på ett sätt som intresserar både pojkar och flickor. Både forskning och lärares praktiska erfarenhet visar på värdet av dans och rörelse i skolan. (5 gånger)

Så här anknyter Dans i skolan till Lgr11 och ämnet Idrott >>
För bokning - kontakta Katarina Fast Ehrlén.


Kontakta oss

Senast uppdaterad