Trygg­hets­­larm

Trygghetslarmet är en larm­knapp som kopplats direkt till en larm­central. Med ett trygghets­larm kan du larma om hjälp vid oförut­sedda situationer i ditt hem när som helst på dygnet.

Så fungerar trygghetslarmet Visa Dölj

 • Du kan använda trygghets­larmet dygnet runt när du är hemma. Larmet fungerar inte utanför din bostad.
 • Trygghetslarmet fungerar till­sammans med en larm­knapp som du bär på dig dygnet runt. Det kan vara ett armband eller halsband. Kom ihåg att alltid ha larm­knappen på dig, även när du lämnar din bostad.
 • Du larmar genom att trycka på larm­knappen. Larmet går till en larm­mottagning som är bemannad dygnet runt.
 • När personal på larm­mottag­ningen fått kontakt med dig och du är i behov av hjälp, kommer en larm­patrull från Solna stads Trygghets­larm hem till din bostad inom 30 minuter.
 • Larmpatrullen öppnar din ytter­dörr med hjälp av ditt digitala låsvred. Låsvredet monteras i samband med att trygghets­larmet installeras.
 • Larmknappen är vatten­tät och ska bäras även när du duschar eller badar.
 • Larmpersonalen som besöker dig är utbildade undersköterskor, anställda av Solna stad.

Ansök om trygghetslarm Visa Dölj

Ansök om trygghetslarm

Du ansöker om trygghets­larm genom e-tjänsten trygghetslarm. Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Solna stad
Omvårdnads­förvaltningen
171 86 Solna

Om du beviljas trygghets­larm kommer ett digitalt låsvred att monteras i din ytter­dörr och entré.

Mer information om digitala låsvred.

Avgift

Trygghetslarmet har en fast avgift per månad. Du betalar avgiften oavsett om du behövt larma eller inte. Det till­kommer inga extra kostnader när larmet används.

Mer information om av­gifter inom äldre­omsorg.

Åter­lämning av trygg­hets­larm Visa Dölj

Om du inte längre behöver ditt trygghets­larm ska du meddela det till Solna stad, så att larmet kan hämtas och du får till­baka nycklarna.

Så här går åter­lämningen till

 1. Du eller en anhörig kontaktar oss på telefon: 08-746 1848.
 2. Du blir kontaktad av installatör, som bokar en tid för att hämta larmutrustningen. Du betalar avgift för trygghetslarmet tills utrustningen är hämtad.
 3. Installatören kommer och hämtar larmutrustningen och larmknappen hemma hos dig.
 4. Nycklarna återlämnas till dig i samband med avinstallation av ditt larm av installatören.

Nycklar som inte hämtas blir makulerade

Nycklarna förstörs om larm­utrustningen inte kunnat hämtas inom tre månader, till exempel på grund av dödsfall.

Kontakta oss

Solna stads kontaktcenter

08-746 10 00

Senast uppdaterad