Trafikarbeten i Solna

Solna växer och det finns behov av att bygga nytt samt ta hand om det trafiknät som finns. Här hittar du större aktuella gatuarbeten och trafikförändringar, klicka på rubrikerna för att läsa mer.

Trafiksituationen i Solna påverkas av vägarbeten i kringliggande kommuner. Besök trafiken.nu och få en aktuell bild av trafikläget.


Aktuella trafikanordningsplaner i Arenastaden

Arenastaden är ett av landets största stadsutvecklingsprojekt och växer fram under en tioårsperiod. På den här sidan ser du vilka trafikanordningsplaner (TA-plan) som gäller i området just nu.

Ombyggnad av Frösundaleden

För att förbättra framkomligheten för bilister byggs Frösundaleden om under perioden hösten 2013 till hösten 2015. Tyvärr kommer framkomligheten bli begränsad under perioden som ombyggnationen äger rum. Arbetena görs i tre etapper och berör platserna Dalvägen/Råsundavägen/Frösundaleden, Kolonnvägen/Frösundaleden samt E4/Frösundaleden.

Tvärbanan

Tvärbanan trafikerar till Solna centrum den 28 oktober 2013 och till Solna station 2014.

Nya Karolinska Solna

Nu byggs Nya Karolinska Sjukhuset i Solna. I samband med det byggs Karolinska vägen om, och trafikomläggningar på Solnavägen genomförs. Framkomligheten är starkt begränsad under byggtiden med tidvis bara ett körfält öppet på delsträckor.

Del av Kolonnvägen avstängd en längre period

Vid Kolonnvägen byggs Signalbron, vägbron över spåren mellan Frösunda och Arenastaden. Avstängningen kommer att vara kvar tills vägbron är färdigställd, vilket beräknas vara klart till maj 2015.

Omläggning av gång- och cykelväg vid Järva krog

Gång- och cykelvägen vid Järva krog och Mäster Simons väg läggs om under perioden 31 mars till 20 oktober 2014. Den nuvarande vägen stängs av helt och vi hänvisar gående och cyklister att följa uppsatta hänvisningsskyltar.

Breddning av Råstastrandväg och ombyggnad av korsning Råsta strandväg - Sjövägen

Just nu pågår breddning av Råsta strandväg. Genom att vägen breddas underlättar vi för trafikflödena till och från Arenastaden. Arbetet pågår fram till sommaren 2014.

Norra Rampen vid Arenastaden

Nu påbörjas arbetet med Norra Rampen i Arenastaden. Arbetet pågår fram till hösten 2014 och körrampen ska underlätta för besökare att ta sig med bil eller buss till Quality hotel Friends och Mall of Scandinavia.

Trafiksignaler ur funktion på två ställen i Solna

Trafiksignalerna vid korsningarna Storgatan - Tritongatan och Solnavägen - Karolinskavägen är tillfälligt ur funktion. Reparation pågår men vi uppmanar bilister att vara uppmärksamma under tiden arbete pågår.

Avstängning av Armégatan mellan Wiboms väg och Emmylundsgatan

Under mars månad är Armégatan avstängd mellan Wiboms väg och Emmylundsgatan. Avstängningen görs för att det pågår nybyggnation i området och för att vi ska kunna utföra ledningsarbete längs vägen.

Dela:

Lämna synpunkter på sidan

Fyll i detta formulär för att ge synpunkter på sidans innehåll.

Skicka en kopia

Kontakt

Stadsbyggnadsförvaltningens kundtjänst

08-734 29 50. Telefontid måndag- fredag 09-12, 13-15.
08-734 23 77 (fax)

stads­byggn­ad@solna.se

Besöksadress

Solna stadshus, Stadshusgången 2, Solna centrum vardagar kl 9-11.

Skicka meddelande till Stadsbyggnadsförvalt­ningens kundtjänst