Kontaktcenter

Redigera kontaktinformation

Här skapar eller redigerar du kontaktinformation. Denna information länkas sedan in via metadata på innehållssidor.

All text du skriver kommer att visas i kontaktrutan. Länkar till e-post eller telefonnummer kommer att få ikoner framför. Lägg dem därför gärna på en egen rad.