Synpunkter

Nu kan du lämna synpunkter på någon av stadens verksamheter genom att fylla i formuläret nedan. En synpunkt kan vara klagomål, beröm eller förslag på förbättring.

Beskriv din synpunkt så tydligt som möjligt. Välj gärna vilket område och verksamhet som synpunkten gäller.

Du får ett kvitto när du skickat iväg din synpunkt. Om du lämnar namn, e-postadress, adress eller telefonnummer har vi möjlighet att meddela dig hur dina synpunkter tas om hand. Du får självklart vara anonym.

Alla stadens verksamheter har rutiner för att hantera klagomål och synpunkter.

Synpunkter

Bra att veta

Kontakt
För information om ett ärende eller innehållet i en e-tjänst: kontakta respektive förvaltning.

För teknisk support, läs vanliga frågor eller anmäl felet.

-----------------------------------------

Personuppgiftslagen (PUL)
Enligt personuppgiftslagen (PUL1998:204) får ingen registrering av personuppgifter ske utan personens medgivande. När du sänder in dina synpunkter godkänner du att Solna stad lagrar och behandlar de personuppgifter
du lämnat.

Offentlighetsprincipen
Din synpunkt blir en allmän handling som kan läsas av andra, om den inte omfatts av sekretess. Om ditt ärende rör känsliga uppgifter ta direkt kontakt med din handläggare.

-----------------------------------------

Bifoga fil
Du kan vid behov bifoga en fil för att förtydliga din felanmälan. Endast en fil kan bifogas per anmälan.