Mötesplats på nätet

Under 2014 fanns en öppen mötesplats på nätet om Hagalund. Då hade alla hagalundsbor och andra intresserade möjlighet att berätta om vilka platser man tycker bäst om i Hagalund och vilka platser man tycker kan förbättras. Du kan fortfarande se alla inlägg om vad hagalundsborna tycker kring sin stadsdel!

Tyck om Hagalund logotyp

Här hittar du alla åsikter som kom fram om Hagalund när boende och aktiva i stadsdelen fick säga sitt under våren och sommaren 2014.

Dela: