Hagalund i utveckling

Hagalund är en av Solnas mest centrala stadsdelar med närhet till både Solna centrum och Solna station. För att utveckla stadsdelen tar nu staden fram en samlad utvecklingsstrategi för området.

Kort sammanfattad kommer utvecklingsstrategin att se över möjligheterna till nya bostäder eftersom det behövs ett större befolkningsunderlag för servicen. Den ser också på förutsättningarna för att förbättra stadsmiljön, stärka områdets profil och för att underlätta för Hagalundsborna att ta sig till Solna station och Solna centrum.

Här på webbplatsen får du fortlöpande information om vad som händer.

Dela: