Nyheter - Utveckling Hagalund

Solig medverkan på Hagalundsdagen

30 augusti 2016

Staden, politiska partier, aktiva organisationer och besökare samlades under lördagen i Hagalund på den årliga Hagalundsdagen. Från staden fanns flera sidor representerade; utvecklingsstrategin Hagalund, stadsmiljö och Kulturskolan.

Ta chansen att diskutera Hagalunds utveckling med Solna stad

26 augusti 2015

Under lördagen den 27 augusti 2016 arrangeras den årliga Hagalundsdagen. Scenprogrammet är fullmatat med sång- och musikuppträdanden med mera. Dessutom kommer Solna stad att finnas på plats för att ge intresserade en aktuell bild över var arbetet med Hagalunds utveckling befinner sig.

Vad har hänt hittills? Hagalundsstrategin i korthet

22 augusti 2016

Det är en stor brist på bostäder i Stockholmsregionen och i Solna. Hagalund har ett attraktivt läge med bra kollektivtrafik där många vill bo. Genom sitt strategiska läge har Hagalund också stor potential att utvecklas med bl.a. nya bostäder, butiker, en bättre gatu- och torgmiljö och vidareutvecklade park- och fritidsmiljöer. Men det kräver insatser från fastighetsägarna i stadsdelen.

Gå till sida: 1 (denna sida) , 2 , 3 , 4 , 5 , Nästa

Filtrera nyheter