Om utvecklingsstrategin

Bakgrunden till utvecklingsstrategin är att Rikshem AB, Wåhlin Fastigheter AB och Skanska gemensamt inkom med en förfrågan om att påbörja ett programarbete för att att studera möjligheten att utveckla och förtäta bebyggelsen i Hagalund.

Kommunstyrelsen i Solna stad var positiva till detta och uppdrog till staden att i samarbete med stadens förvaltningar, bolag och Bostadsstiftelsen Signalisten ta fram en utvecklingsstrategi för Hagalund.

Mer information om vad utvecklingsstrategin innebär kan du läsa här (PDF-dokument, 59 kB)

Dela: