Utveckling Hagalund

Hagalund i utveckling

Hagalund är en av Solnas mest centrala stadsdelar med närhet till både Solna centrum och Solna station. För att utveckla stadsdelen tar nu staden fram en samlad utvecklingsstrategi för området.

 • Diskutera Hagalunds utveckling med staden på Hagalundsdagen

  Under lördagen den 27 augusti 2016 arrangeras den årliga Hagalundsdagen. Scenprogrammet är fullmatat med sång- och musikuppträdanden med mera. Dessutom kommer Solna stad att finnas på plats för att ge intresserade en aktuell bild över var arbetet med Hagalunds utveckling befinner sig.

 • Medborgardialoger om Hagalund 2016

  Under 2016 fortsätter medborgardialogen, just nu planerar vi för gruppsamtal med boende och verksamma i Hagalund under hösten. Även arbetet med att förbättra Hagalunds stadsmiljö och utvecklingen av verksamheterna i området fortsätter.

 • Vad har hänt hittills? Hagalundsstrategin i korthet

  Det är en stor brist på bostäder i Stockholmsregionen och i Solna. Hagalund har ett attraktivt läge med bra kollektivtrafik där många vill bo. Genom sitt strategiska läge har Hagalund också stor potential att utvecklas med bl.a. nya bostäder, butiker, en bättre gatu- och torgmiljö och vidareutvecklade park- och fritidsmiljöer. Men det kräver insatser från fastighetsägarna i stadsdelen.

 • Var med och påverka under planprocessen

  När programarbetet återupptas under hösten 2016 kommer det att finnas möjlighet att lämna synpunkter.