Nu börjar den fysiska utvecklingen av Bergshamra

Byggnadsnämnden gav den 17 september klartecken att påbörja programarbetet med den fysiska utvecklingen i Bergshamra. Målsättningen är att knyta samman stadsdelen för att gynna förutsättningarna för fler invånare, bättre service samt utveckla de offentliga rummen.

Flygbild Bergshamra
Flygbild över Bergshamra taget från sydost.

Byggnadsnämnden har gett klartecken för att starta det fysiska programarbetet för Bergshamra. Målet med arbetet, att förbättra stadsmiljön genom att binda samman norra och södra delarna, kommer att gynna förutsättningen för fler invånare, erbjuda bättre service samt utveckla de offentliga rummen.

- Nu tar vi steget från strategiska idéer till att ta fram konkreta förslag. Förhoppningen är att kunna knyta ihop stadsdelen samtidigt som vi möjliggör för fler att bo i detta fantastiska läge med både tunnelbana och nationalstadspark runt hörnet. Något som även kommer ge befintliga Bergshamrabor fördelar i form av mer livskraft och utökad service, säger Torsten Svenonius M, kommunalråd och ordförande i byggnadsnämnden.

Nya bostäder och arbetsplatser

För att skapa en livskraftigare stadsdel har målsättningen varit att bygga nya bostäder och lokaler för företag. För att stärka underlaget för service i stadsdelen samt skapa en tryggare stadsmiljö byggs nya bostadskvarter längs Björnstigen. Gatan får ett lyft där gående och cyklister får mer plats och trivsammare miljö. I det fortsatta programarbetet ska analyser göras för att säkerställa var och i vilken omfattning ny bebyggelse är lämplig.

Ett promenadvänligare Bergshamra

Ett led i programarbetet har varit att koppla samman stadsdelen med naturliga promenadstråk. En partiell överdäckning, med ny tillhörande park, kommer att byggas. Även den nya gågatan "Bergshamragatan", som går mellan södra och norra Bergshamra, kommer att bidra till att promenadmöjligheter och framkomligheten ökar.

Dela: