Sagostund på finska Bergshamra bibliotek / Satutuokio suomen kielellä Bergshamran kirjastossa

Satutuokio suomen kielellä / Sagostund på finska

Maja lukee ja tarinoi suomeksi. Bergshamran kirjaston lastenosastolla. Ei paikkavarausta.

En stunds högläsning och sagoberättande för finskspråkiga barn med Maja på bibliotekets barnavdelning. Ingen föranmälan.

Aika ja paikka / Tid och plats:

Lauantai 10 marraskuuta 2012 / Lördag 10 november 2012
Aika klo: 13.00 / Tid: 13:00

Bergshamran kirjasto / Bergshamra bibliotek

Lauantai 1 joulukuuta 2012 / Lördag 1 december 2012
Aika klo: 13.00 / Tid: 13:00

Bergshamran kirjasto / Bergshamra bibliotek

Dela: