Esikouluun ja peruskouluun ilmoittautuminen

Solnassa väestökirjoilla olevien esikoulun aloittavien lasten huoltajat saavat tammikuun 2014 puolivälissä kirjeen. Kirje sisältää esikoulupaikkatarjouksen, hakemuslomakkeen sekä lähikoulun tiedotteen.

Huoltajan, jolla on tämän vuoden aikana 7 vuotta täyttävä lapsi, joka ei vielä ole käynyt esikoulua, tulee myös täyttää hakemuslomake.

Kunkin koulun oppilaaksiotto tapahtuu lähialueen perusteella. Kunkin oppilaan väestökirjanpito-osoite kuuluu aina jonkin koulun lähialueeseen.

Kaikille oppilaille taataan paikka jossakin Solnan kunnallisista kouluista.

Lapselleen voi haluttaessa saada paikan koulusta, joka ei kuulu lähialueeseen, jos koulussa on paikka vapaana.

Kouluhakemuksiin sovelletaan seuraavia priorisointisääntöjä:

1a. Oppilas väestökirjoilla lähialueella F-5 
1b. Oppilas väestökirjoilla lähialueella 6-9 
2. Oppilas väestökirjoilla Solnassa ja sisaruksella on paikka samassa koulussa
3. Oppilas väestökirjoilla Solnassa ja kouluun on lyhin etäisyys
4. Oppilas väestökirjoilla toisessa kunnassa

(Säännöt lapsi- ja koulutuslautakunnan 14.12.2011 antaman päätöksen mukaan)

Hakemuslomake tulee täyttää ja palauttaa ensisijaisesti valitun koulun kansliaan 3. helmikuuta 2014 mennessä.

Jos lapselle haetaan paikkaa toisessa kunnassa sijaitsevasta yksityisestä tai kunnallisesta koulusta, tulee lomake lähettää osoitteeseen: Barn- och utbildningsförvaltningen,
Stadshusgången 2, 171 86 Solna. Lomakkeeseen tulee merkitä valittu koulu. Koulupaikkaa täytyy myös hakea suoraan yksityisestä tai kunnallisesta koulusta.

Koulujen avoimet ovet-tilaisuudet

Lue lisää Koulujen avoimien ovien -ajankohdista Lapsi- ja koulutushallinnon kotisivulta

Dela: