Vanhustenhuolto

Solnassa vanhenemisen tulee tuntua turvalliselta. Apua ja tukea on oltava tarjolla sitä tarvitseville. Kerromme seuraavassa kaupungin tarjoamista erilaisista apu- ja tukipalveluista.

Asuminen

Solnan asukkailla on mahdollisuus asua turvallisesti kotonaan niin kauan kuin he itse haluavat. Asuntoa joudutaan sen vuoksi joskus sopeuttamaan asukkaan tarpeisiin. Jos tällaiset toimenpiteet eivät riitä, voidaan joutua harkitsemaan muunlaista asumista.

Solnassa on tarjolla erityyppisiä asuntoja: Seniorboende 65+, hoito- ja hoiva-asumista sekä dementiasairaille tarkoitettua hoito- ja hoiva-asumista.

Seniorboende 65 +

Seniorboende 65+ tarjoaa yksilöllisesti sopeutettuja vuokra-asuntoja yli 65-vuotiaille. Asumisyksikössä on kaksioita ja kolmioita. Asunnot ovat nykyaikaisia ja hyvin varusteltuja. Asumisyksikössä ei ole henkilöstöä. Apua kotonaan tarvitsevat voivat anoa kotipalvelua ja turvapuhelinta avuntarpeenkäsittelijältä. Asuntojonoon voi ilmoittautua hoiva-alan virastossa.

Hoito- ja hoiva-asunnot

Voit hakea paikkaa hoito- ja hoiva-asunnosta, jos et selviä arjen askareista ja tarvitset hoitoa vuorokauden ympäri.

Hakemus lähetetään hoiva-alan virastoon, julkisen vallan osastolle. Avuntarpeenkäsittelijä arvioi hakijan terveydentilan, sosiaalisen tilanteen ja avuntarpeen. Hakija saa päätöksestä kirjallisen tiedon. Päätös voidaan tarvittaessa suomentaa.

Lyhytaikaisasuminen ja vuorotteluhoitopaikat

Lyhytaikaisasuminen on tarkoitettu paljon apua tarvitseville henkilöille, joita ei väliaikaisesti pystytä hoitamaan kotona. Vuorotteluhoitopaikat tarjoavat läheisille säännöllistä vuorottelupalvelua, jossa henkilö asuu vuorotellen kotona ja asumisyksikössä kaksi viikkoa kerrallaan.

Kotipalvelu

Jos et enää esimerkiksi toimintaesteen tai voimiesi heikkenemisen vuoksi selviä arjen askareista itse, voit anoa kotipalvelua. Solnassa noudatamme asiakasvalintaa, jolloin voit valita kaupungin kilpailuttamista kotipalveluntuottajista haluamasi tuottajan.
Solnassa kotipalvelua voidaan anoa kahdella eri tavalla. Jos tarvitset apua esimerkiksi vain ostosten tekoon, siivoukseen, pyykinpesuun, apteekkiasioiden hoitoon tai jätteiden lajitteluun, voit anoa apua täyttämällä yksinkertaistetun hakumenettelyn lomakkeen. Lomakkeen voi noutaa Solna Forumista, Kaupungintalo, Stadshusgången 2, tai ladata osoitteesta solna.se/aldreomsorg.

Jos tarvitset apua päivittäin esimerkiksi henkilökohtaiseen huolenpitoon, ruoanlaittoon tai voinnin seuraamiseen, ota yhteys avuntarpeenkäsittelijään, joka selvittää avuntarpeesi. Sinun on itse anottava tarvitsemaasi apua Julkisen vallan osastolta.

Turvapuhelin

Turvapuhelimen avulla saat yhteyden henkilöstöön vuorokauden ympäri. Turvapuhelinta anotaan täyttämällä yksinkertaistetun hakumenettelyn lomake. Lomakkeen voi noutaa Solna Forumista, Kaupungitalo, Stadshusgången 2 ja osoitteesta solna.se/aldreomsorg.

Muu palvelu

Asunnon sopeuttaminen
Toimintaesteiset henkilöt voivat saada avustusta pysyvän asuntonsa sopeuttamistoimiin. Avustusta hakevan henkilön on voitava osoittaa sopeuttamistoimien tarve esimerkiksi työterapeutin tai lääkärin kirjoittamalla todistuksella.

Fixarservice-palvelu

Maksutonta apua yksinkertaisissa askareissa, esimerkiksi hehkulampun vaihdossa tai verhojen ripustamisessa.

Kuljetuspalvelu (Färdtjänst)

Henkilö voi hakea kuljetuspalvelua, jos hänen on vaikea matkustaa omin päin tai käyttää julkisia kulkuvälineitä.

Solnan seniorikeskukset

Seniorikeskuksissa järjestetään Solnan kaikille vanhuksille tarkoitettua toimintaa. Keskuksia on kaikissa kaupunginosissa, ja ne ovat auki useimmiten arkisin klo 9–15. Toimintaan voi osallistua ilman erillistä ilmoittautumista.

Tukea läheisille

Omaistiimi haluaa auttaa sinua elämään omaisena tasapainoista elämää samalla, kun huolehdit muista. Auttaessaan ja tukiessaan läheisiään omaiset tarvitsevat monenlaista ohjausta, tietoa ja koulutusta riippuen siitä, missä he milloinkin ovat ja millaisiin tilanteisiin he joutuvat.

Ystäväpalvelu

Solnan ystäväpalvelun tarkoituksena on murtaa vanhusten tahaton eristyneisyys ja yksinäisyys organisoimalla ja välittämällä yksilöllisiä kontakteja kotiin tai vanhusten asuntoon tehtävien käyntien avulla. Hoiva-alan virasto tarjoaa ystäväpalvelua yhteistyössä Solnan kaupungin, Punaisen Ristin ja Äldreforumin kanssa.

Vanhusasiamies ja vammaiskonsulentti

Vanhusasiamiehen tehtävänä on vaalia vanhusten oikeuksia yhteiskunnassa sekä opastaa kansalaisia vanhusten tilanteeseen liittyvissä asioissa. Voit ottaa vanhusasiamieheen yhteyttä saadaksesi neuvoja ja tukea. Vammaiskonsulentti antaa neuvoja ja tietoa kunnallisista palveluista, ja häneltä voi kysyä esimerkiksi asunnon mukauttamisesta, tukipalveluista ja esteettömyydestä. Vanhusasiamiehen ja vammaiskonsulentin tehtäviä hoitaa tällä hetkellä sama henkilö.

Dela:

Kontakt

Palveluopastaja

Besöksadress

Stadshusgången 2, Solna centrum

Skicka meddelande till Palveluopastaja