Sosiaalipalvelut

Taloudellinen tuki ja neuvonta

Solnan kaupungin sosiaalitoimi voi myöntää asukkaille toimeentulotukea. Toimeentulotukeen ovat oikeutettuja ne, jotka eivät pysty elättämään itseään omilla tuloillaan tai muulla tavoin. Tavoitteena on aina, että toimeentulotuki on tilapäistä ja että tuen saaja pystyy jatkossa elättämään itse itsensä.

Saadaksesi taloudellista tukea ota yhteys vastaanottoryhmään. Sosiaalisihteeri tekee ensimmäisellä tapaamisella alustavan taloudellisen selvityksen. Sen jälkeen tehdään kattavampi selvitys.

Lapset, nuoret ja perhe

Solnan kaupungissa on kaksi lasten ja nuorten parissa toimivaa yksikköä. Voit kääntyä niiden puoleen vanhempana, naapurina tai ulkopuolisena henkilönä, jos olet huolissasi perheessäsi tai lähistölläsi asuvasta lapsesta tai nuoresta.

Sosiaalitoimessa on 0–12-vuotiaille lapsille tarkoitettu lapsiyksikkö ja 13–20-vuotiaille nuorille tarkoitettu nuorisoyksikkö. Käänny tarvittaessa jommankumman puoleen.
Voimme auttaa vahvistamaan ja tukemaan perhettä ja sitä ympäröivää sosiaalista verkostoa. Tarjoamme kodeille mahdollisuuksien mukaan lasten ja nuorten tarpeisiin perustuvaa suojaa, apua ja tukea.

Päihteiden väärinkäyttö ja päihderiippuvuus

Jos olet riippuvainen päihteistä tai olet huolissasi siitä, että läheisesi käyttää liikaa alkoholia tai että hän käyttää huumeita tai väärinkäyttää lääkkeitä, voimme tarjota erilaisia tukipalveluja.

Jotkut tukipalvelut ovat maksuttomia ja sinulla on oikeus pysyä nimettömänä. Joitakin avuntarpeenkäsittelijän myöntämiä tukipalveluja varten on täytettävä hakemus.

Nuoret ja päihteiden väärinkäyttö
LOKUS-MiniMaria tarjoaa tukea 13–20-vuotiaille nuorille.

Aikuiset ja päihteiden väärinkäyttö
Resurscentrum tarjoaa tukea 20 vuotta täyttäneille aikuisille.

Psyykkiset toimintaesteet

Jos olet 20–65-vuotias ja sinulla on arjessa suuria ongelmia psyykkisen sairauden vuoksi, voit saada tukea sosiaalitoimesta.

Tuen avulla voit osallistua yhteiskunnan tarjoamaan toimintaan ja elää tavallista elämää. Tukea on haettava sosiaalitoimen sosiaalipsykiatriselta osastolta.

Linkki sosiaalilautakunnan kotisivulle rahoitusavusta löytyy tästä

Dela:

Kontakt

Palveluopastaja

Besöksadress

Stadshusgången 2, Solna centrum

Skicka meddelande till Palveluopastaja