Trafikdispenser

Dispenser från gällande lokala trafikföreskrifterkan erhållas för tillfälliga avstängningar, parkering vid flyttning och tunga, breda eller långa transporter inom kommunen.

Om ett fordon eller fordonståg, med eller utan last, måste vara bredare, längre eller tyngre än vad grundbestämmelserna medger, är det möjligt att ansöka om undantag (dispens) för just den transporten.

Det är Trafikverkets regioner eller kommunerna som prövar dessa ansökningar. Ansökningsblankett och mer information finns till höger. Ansökan sänds alltid till Trafikverket för handläggning.

Dela:

Relaterade dokument