Vägavstängning Solnavägen mellan Framstegsgatan och Eugeniavägen i juni

I samband med arbeten på Solnavägen vid Karolinska Institutet kommer vägavstängningar att existera mellan Framstegsgatan och Eugeniavägen den 4 - 5 juni samt den18-20 juni. Detta påverkar samtliga trafikslag.

Motortrafik hänvisas till Norra Stationsgatan / Tomtebodagatan. Gång- och cykeltrafikanter hänvisas till von Eulers väg / Nobels väg. Omledning framgår under denna tid av skyltning på plats.

Dela: