Uppförande av fastighet på Råsundavägen 166/Lövgatan/Gränsgatan 170101-171231

Under perioden 1 januari 2017 t.o.m. 31 december 2017 kommer fastighet uppföras på Råsundavägen 166/Lövgatan/Gränsgatan. Trafiken kommer att påverkas med begränsad framkomlighet.

Dela: