Arbeten på Blomgatan/Västra vägen

Med anledning av en skada i fjärrvärmenätet krävs ingrepp i gatumiljön för att reparera och laga skadan. Det är Norrenergi som kommer bedriva arbetena och de berör Blomgatan/Västra vägen. Ungefärlig tidsperiod är 2018-04-23 tom 2018-10-31.

För närvarande saknas utförlig skyltning på platsen gällande alternativ färdväg under tiden för avstängningen. Vi arbetar för att skyltning ska komma på plats snarast. För information är det infart till området söderut på Solnavägen som gäller under avstängningen.

Dela: