Schaktarbete Fridensborgsvägen och Järva skjutbaneväg 171016-171116

JM drar fram vatten-, avlopp- och fjärrvärme längs Fridensborgsvägen i Järvastaden. Begränsad framkomlighet. Omledning av buss och fordonstrafik i området, följ organge hänvisning.

Dela: