Råsundavägen och Sjövägen får cykelfält klart hösten 2017

Arbetet med att skapa cykelfält längst Sjövägen och Råsundavägen fortlöper under hösten. Natten mot 18 september enkelriktas Sjövägen permanent för södergående biltrafik.

Råsundavägen

  • 4 km cykelfält på Råsundavägen, mellan Lövgatan och Solna station.
  • Under vecka 39 till 43 utförs asfalteringsarbeten nattetid. Det görs för att halvera arbetstiden och minska störningarna i framkomligheten.

Sjövägen

  • Natten mot 18 september enkelriktas Sjövägen permanent för södergående biltrafik.
  • Trafiksäkerheten ökas när ett körfält görs om till cykelfält.
  • Biltrafik blir endast tillåten i riktning mot Enköpingsvägen.

Läs mer på solna.se/nyacykelfalt

Dela: