Omledning gång- och cykeltrafik vid Tomteboda 2018-05-02 tom 2020-06-20

Under 2018 startar SL byggnationen av Tomteboda bussdepå i postens gamla lokaler i Huvudsta. I samband med detta påverkas gång- och cykelbanor, vilket gör att staden leder om denna trafik.

Skyltning finns på plats som visar omledning, se även bilder för info nedan. För kontakt med staden hänvisas till stadens kontaktcenter på 08-746 10 00.

Beräknad tidsperiod för omledningen är 2018-05-02 tom 2020-06-20.

Överblick omledning från Solna

Överblick omledning från Stockholm

Dela: