Nybyggnation av lägenheter på Sagagatan 161201 till 180331

Nybyggnation av lägenheter på Sagagatan vilket kan ha liten påverkan på trafiken. Byggnation kommer att pågå mellan 1 december 2016 till 31 mars 2018.

Dela: