Nybyggnation av Biomedicum på Solnavägen till slutet av 2017

Byggnation av laboratorier i Biomedicum fortsätter på Solnavägen. Arbetet kan komma att påverka framkomligheten för gående och trafik och byggnationen beräknas vara färdigt i slutet av 2017.

Läs mer om byggnationen av Biomedicum här.

Dela: