Ledningsarbeten i korsningen Ankdammsgatan/Huvudstagatan

Solna Vatten AB genomför ledningsarbeten i korsningen Ankdammsgatan/Huvudstagatan. Under vecka 17 samt 18 innebär detta en begränsad framkomlighet i korsningen. Arbeten pågår främst nattetid då Solna Vatten AB valt att lägga huvuddelen av arbetet då, för att minimera inverkan på trafiken. Se aktuell skyltning på platsen för möjliga, alternativa färdvägar.

Dela: