Information om schaktarbete vid Råsunda skola 171120-171222

Med start vecka 47 och under ca 4 veckor ska Vattenfall att dra fram ny el till Råsundagårdens förskola.

För att kunna göra det behöver ett schakt tas upp från Ekensbergsvägen, söder om Råsunda skolas skolgård, upp till Stråkvägen och sedan vidare till förskolan. Tydlig avstängning med staket sker på platsen, med tre platser för gångpassage över schakten. Redan vecka 47 startar etablering och mindre schaktarbete på Källbacken/Aspstigen och Stråkvägen närmare förskolan.

Kontaktperson

Elisabeth Johansson
elisabeth1.johansson@vattenfall.com
Vattenfall Services Nordic AB

Dela: