Byggnation av nya fastigheter på Evenemangsgatan 160208-171030

Med start den 8 februari 2016 kommer arbetet med att bygga två nyproduktioner på Evenemangsgatan intill Friends Arena inledas. De två nyproduktionerna består av två bostadshus. Arbetet med produktionen av bostäderna väntas pågå till den 30 oktober 2017.

Dela: