Byggnation av kulvert under Solnavägen (vid Karolinska vägen) 170201-180131

Från och med februari 2017 till och med januari 2018 kommer byggnation av kulvert under Solnavägen 9, vid Karolinska vägen, genomföras. Detta innebär stor påverkan på trafiken under hela byggperioden, såväl dag som nattetid.

Byggnationen av kulverten kommer att ske i tre etapper. Arbetsplatsen för respektive etapp kommer att vara inhägnad och illustreras i kartorna nedan.

  • Etapp 1: jan-17 – juni 17
  • Etapp 2: juli 17 – okt 17
  • Etapp 3: nov 17 – jan 18

Efter etapp 3, kommer följer ytterligare ett arbete med att bygga en gångbro på samma plats över Solnavägen och det arbetet beräknas ta fyra månader.


Karta: Etapp 1: jan-17 – juni 17


Karta: Etapp 2: juli 17 – okt 17


Karta: Etapp 3: nov 17 – jan 18

Dela: