Kulvert byggs under Solnavägen vid Biomedicum 201701-20180228

Under perioden februari 2017 till och med januari 2018 kommer en kulvert byggas under Solnavägen vid Nya Karolinska Solna, vilket kommer att ha stor påverkan i trafiken - både för bilister och cyklister.

En kulvert byggs under Solnavägen mellan Biomedicum och Nya Karolinska Solna.
Fredag 25 augusti påbörjas bergsprängningar.

Fasta sprängtider, klockan 09.30, 12.30 samt 15.30. Alla tider nyttjas inte varje dag. Inför sprängning signaleras varning med flera korta ljudsignaler. Efter sprängning signaleras att det är klart med en lång ljudsignal.Vid respektive sprängtillfälle sker ibland två sprängningar.

Att tänka på vid sprängningar: Gå undan från fönster och dörrar som vetter mot sprängområdet. Utför inga arbeten med vibrationskänslig utrustning vid sprängningstillfället.Tidpunkt för sprängning sker inom ett tidsintervall på 0 till 10 minuter efter angiven tidpunkt.

Läs mer om trafikomläggningarnas olika etapper här

Dela: