Byggnation av kontorfastighet vid gamla Råsundastadion 20160111-20180531

Det pågår byggnation av kontorsfastighet vid gamla Råsundastadion (kvarteret Hörnan). Arbetet kommer att pågå under längre tid och beräknas klart till sommaren 2018. Från och med 19 juni 2017 flyttas gångvägen över på andra sidan Solnavägen.


Omläggningen av gångbanan gäller från och med 19 juni 2017 och fram till och med 31 maj 2018.
Utförande entreprenör PEAB Sverige AB.

Dela: