Byggetablering av ny fastighet Gustav III:s Boulevard 20150601-20171231

Nybyggnation pågår av fastighet på Gustav III:s Boulevard sedan 1 juni 2015. Nu sker en justering av bygginfarten sedan 23 september 2016 och beräknas vara klart 20171231.

Dela: