Bygget av tunnelbanans nya gula linje påverkar parkeringen i kvarteret Fältet (Västra vägen)

I samband med att tunnelbanans nya gula linje till Arenastaden ska byggas kommer parkeringen i kvarteret Fältet att behöva användas för byggetablering. Det gäller parkeringen mellan Solnavägen och Västra vägen norr om bensinstationen. Det finns här både förhyrd parkering samt boendeparkering.

Det är i dagsläget inte klart hur många parkeringsplatser som kommer att beröras vid platsen. Staden arbetar med att hitta alternativa parkeringslösningar i närområdet så långt det är möjligt. Planerad byggstart vid platsen är 2018. Mer information om möjlighet till eventuell alternativ parkering i området kommer längre fram.

Sedan tidigare är det klart att den nya gula tunnelbanelinjen får stationer i Hagastaden och Arenastaden. Nu utreds även en eventuell tredje station i Hagalunds arbetsplatsområde med möjlig uppgång i området. Mer information om bygget av tunnelbanans gula linje.

Dela: