Aktuell gatu- och trafikinformation

Här hittar du aktuell information om gatuarbeten och trafikstörningar i Solna.

bilar

Här hittar du information om gaturenhållning och snöröjning.

trafiken.nu får du en aktuell bild av trafikläget i hela regionen. Solna stad rapporterar även in större trafikstörningar till trafiken.nu.

Läs gärna mer under "frågor och svar".

Byggnation av nya fastigheter på Evenemangsgatan 160208-171030

Med start den 8 februari 2016 kommer arbetet med att bygga två nyproduktioner på Evenemangsgatan intill Friends Arena inledas. De två nyproduktionerna består av två bostadshus. Arbetet med produktionen av bostäderna väntas pågå till den 30 oktober 2017.

Nybyggnation av Biomedicum på Solnavägen till slutet av 2017

Byggnation av laboratorier i Biomedicum fortsätter på Solnavägen. Arbetet kan komma att påverka framkomligheten för gående och trafik och byggnationen beräknas vara färdigt i slutet av 2017.

Gå till sida: Föregående , 1 , 2 , 3 (denna sida)

Dela: