Aktuell gatu- och trafikinformation

Här hittar du aktuell information om gatuarbeten och trafikstörningar i Solna.

bilar

Här hittar du information om gaturenhållning och snöröjning.

trafiken.nu får du en aktuell bild av trafikläget i hela regionen. Solna stad rapporterar även in större trafikstörningar till trafiken.nu.

Läs gärna mer under "frågor och svar".

Asfalteringsarbete Enköpingsvägen 171008-171015

Med start kvällen den 8 oktober påbörjas arbetet med att förse Enköpingsvägen med ny beläggning för att förbättra framkomligheten. Arbetet utförs under kvällar och nätter för att minimera påverkan på trafiken.

Gå till sida: Föregående , 1 , 2 , 3 (denna sida)

Dela: