Aktuell gatu- och trafikinformation

Här hittar du aktuell information om gatuarbeten och trafikstörningar i Solna.

bilar

Här hittar du information om gaturenhållning och snöröjning.

trafiken.nu får du en aktuell bild av trafikläget i hela regionen. Solna stad rapporterar även in större trafikstörningar till trafiken.nu.

Läs gärna mer under "frågor och svar".

Rivning och nyproduktion på Ekensbergsvägen/Prästgårdsgatan 161128-181231

Under perioden 28 november 2016 till 31 december 2018 kommer rivning och nyproduktion genomföras på Ekenbergsvägen/Prästgårdsgatan. Det kommer innebära att det blir trångt för bilister, framför allt vid gränsen mot Sundbyberg, då vägrenen och ett körfält kommer delvis vara avstängt.

Uppförande av byggnad Banmästargatan/Feroxgatan 161102-170831

Under perioden 2 november 2016 t.o.m. 31 augusti 2017 kommer bostadbyggnad uppföras på Banmästargatan/Feroxgatan.

Byggnation av kulvert under Solnavägen (vid Karolinska vägen) 170201-180131

Från och med februari 2017 till och med januari 2018 kommer byggnation av kulvert under Solnavägen 9, vid Karolinska vägen, genomföras. Detta innebär stor påverkan på trafiken under hela byggperioden, såväl dag som nattetid.

Ledningsomläggning och nybyggnation av kontor Tritonvägen/Landsvägen 20160711-20190901

Till och med 1 september 2019 kommer ledningsomläggning samt nybyggnation av kontor och hotell genomföras vid Tritonvägen/Landsvägen.

Byggetablering av ny fastighet Gustav III:s Boulevard 20150601-20171231

Nybyggnation pågår av fastighet på Gustav III:s Boulevard sedan 1 juni 2015. Nu sker en justering av bygginfarten sedan 23 september 2016 och beräknas vara klart 20171231.

Ombyggnation av Råsundagårdens förskola på Källbacken/Aspstigen 160901-170901

Arbetet med ombyggnation på Råsundagårdens förskola på Källbacken 2-4 och Aspstigen 2-4 startar 1 september. Arbetet beräknas vara färdigt till hösten 2017.

Ledningsomläggning och nybyggnation på Landsvägen/Tritonvägen 160711-190901

Med start den 11 juli påbörjas arbetet med ledningsomläggning och nybyggnation av kontor samt hotell på Landsvägen/Tritonvägen. Arbetet väntas pågå i olika etapper till september 2019, då arbetet beräknas vara färdigställt.

Byggnation av kontorsbyggnad på Solnavägen 51 160201-190930

Med start den 1 februari 2016 kommer arbete med att bygga en ny kontorsbyggnad att inledas på Solnavägen 51. Arbetet beräknas pågå till den 30 september 2019.

Byggnation av nya fastigheter på Evenemangsgatan 160208-171030

Med start den 8 februari 2016 kommer arbetet med att bygga två nyproduktioner på Evenemangsgatan intill Friends Arena inledas. De två nyproduktionerna består av två bostadshus. Arbetet med produktionen av bostäderna väntas pågå till den 30 oktober 2017.

Nybyggnation av Biomedicum på Solnavägen till slutet av 2017

Byggnation av laboratorier i Biomedicum fortsätter på Solnavägen. Arbetet kan komma att påverka framkomligheten för gående och trafik och byggnationen beräknas vara färdigt i slutet av 2017.

Gå till sida: Föregående , 1 , 2 (denna sida) , 3 , Nästa

Dela: