Aktuell gatu- och trafikinformation

Här hittar du aktuell information om gatuarbeten och trafikstörningar i Solna.

bilar

Här hittar du information om gaturenhållning och snöröjning.

trafiken.nu får du en aktuell bild av trafikläget i hela regionen. Solna stad rapporterar även in större trafikstörningar till trafiken.nu.

Läs gärna mer under "frågor och svar".

Begränsad framkomlighet i korsningen Kolonnvägen / Gustav III:S Boulevard 29 oktober - 2 november 2018

Geotekniska undersökningar kommer att genomföras, vilket får påverkan på framkomligheten vid korsningen Kolonnvägen / Gustav III:s väg mellan den 29 okt - 2 nov.

Vägarbete på Huvudstagatan 20181008-20190331

Arbete pågår på Huvudstagatan mellan 08-10-2018 tom 31-03-2019. På platsen bedrivs schaktarbete för dragning av fjärrvärme, och arbetet påverkar framkomligheten. Skyltning på platsen informerar om alternativa körvägar, vilket bl.a. omfattar Polhemsgatan, Kariolinagatan samt Ängkärrsgatan.

Elavbrott mellan kl 06.00-07.00 på Verkstadsvägen 12 den 29 oktober 2018

Vattenfall kommer att genomföra ett planerat elavbrott måndag 29/10 mellan 06,00-07,00 på Verkstadsvägen 12.

Vägarbete i korsningen Armégatan/Wiboms väg - arbete pågår

Med anledning av den vattenläcka som under v 42 uppstod pågår fortsatt arbete i gatumiljön. Dock påverkar detta inte längre biltrafiken, som nu flyter på som normalt i korsningen Armégatan/Wiboms väg.

Asfalteringsarbeten på Solna kyrkväg / Storgatan / Frösundaleden den 15-19/10 kl. 20-06

Som en del i stadens arbete med att förbättra vägarna kommer beläggningsunderhåll att ske på Solna kyrkväg / Storgatan / Frösundaleden mellan den 15 oktober tom 19 oktober. Arbetet kommer genomföras kvälls- och nattetid, mellan klockan 20.00 till 06.00 för att minimera påverkan. Under dessa timmar kommer det dock vara begränsad framkomlighet

Begränsad framkomlighet Råsundavägen 101 den 27/9 kl 10-15

Vid rivningsarbetet på Råsundavägen 101 behöver en del av vägen vid bron över Östervägen spärras av mellan kl 10-15 den 27/9. Begränsad framkomlighet därmed med flaggvakter och skyltning på platsen - ta det extra försiktigt vid passage!

Del av Gårdsvägen avstängd 2018-10-02 till 2018-10-18 pga. krandemontage

Gårdsvägen på sträckan mellan Kolonnvägen och Rättarvägen kommer stängas av helt för genomfart mellan den 2018-10-02 till 2018-10-18 pga krandemontage vid byggnation av kontorshus på platsen. Skyltning visar på alternativ körväg!

Gunnarbovägen avstängd för biltrafik mot Överjärva Gårdsväg tom 2019-01-20.

Solna Vatten kommer utföra rörläggning och borrning av vatten och avlopp. Arbetet innebär att Gunnarbovägen blir avstängd för biltrafik mot Överjärva Gårdsväg. Transporter till Överjärva hänvisas istället till Kolonnvägen. Vänligen beakta skyltning på platsen! Arbetet förväntas färdigt 2019-01-20.

Helavstängning del av Solnavägen nattetid den 26-27 samt 27-28 september

Pga. att arbeten behöver genomföras kommer en del av Solnavägen (sträckan mellan Framstegsgatan och Eugeniavägen) vara avstängd mellan klockan 21.00-05.00 nattetid den 26-27 september samt 27-28 september.

Skyltning för omledning av trafiken kommer finnas på plats i god tid innan området då rekommenderad alternativ körväg är Tomtebodavägen/Norra Stationsgatan.

Förbättring av gatumiljön i Råsunda 2018-09-03 tom 2018-10-15

Schaktarbeten för nya fiberledningar har under året utförts i Råsunda. Då återställandet inte genomförts i enlighet med stadens krav kommer entreprenören att genomföra förbättringar på ett antal gator. Det rör sig om alltifrån att bättra asfaltsbeläggningen till att fasa ned höga asfaltskanter m.m.

Gå till sida: Föregående , 1 , 2 (denna sida) , 3 , 4 , Nästa

Dela: