Aktuell gatu- och trafikinformation

Här hittar du aktuell information om gatuarbeten och trafikstörningar i Solna.

bilar

Här hittar du information om gaturenhållning och snöröjning.

trafiken.nu får du en aktuell bild av trafikläget i hela regionen. Solna stad rapporterar även in större trafikstörningar till trafiken.nu.

Läs gärna mer under "frågor och svar".

Solnavägen totalavstängd nattetid mellan Eugeniavägen och Framstegsgatan 180417-180419

Pga. uppsättning av bro kommer Solnavägen (mellan Eugeniavägen och Framstegsgatan) att nattetid vara totalavstängd 17-19 april 2018, mellan kl 22-06 båda nätterna. Alternativ färdväg under avstängningen är Norra Stationsgatan och Tomtebodavägen.

Begränsad framkomlighet vid Solnavägen 7 pga montering av Skyway 180416-180604

Med anledning av montering av Skyway kommer framkomligheten vid Solnavägen 7 att vara begränsad mellan den 16 april och den 4 juni.

Tillfälligt begränsad framkomlighet Arvid Tydéns allé 180226-180304

Pga. byggnation kommer det vara begränsad framkomlighet på Arvid Tydéns allé mellan den 26 februari – 4 mars 2018. Skyltar på plats informerar samt hänvisar till alternativa vägar.

Kulvert byggs under Solnavägen vid Biomedicum 201701-20180228

Under perioden februari 2017 till och med januari 2018 kommer en kulvert byggas under Solnavägen vid Nya Karolinska Solna, vilket kommer att ha stor påverkan i trafiken - både för bilister och cyklister.

Byggnation av kontorfastighet vid gamla Råsundastadion 20160111-20180531

Det pågår byggnation av kontorsfastighet vid gamla Råsundastadion (kvarteret Hörnan). Arbetet kommer att pågå under längre tid och beräknas klart till sommaren 2018. Från och med 19 juni 2017 flyttas gångvägen över på andra sidan Solnavägen.

Bygget av tunnelbanans nya gula linje påverkar parkeringen i kvarteret Fältet (Västra vägen)

I samband med att tunnelbanans nya gula linje till Arenastaden ska byggas kommer parkeringen i kvarteret Fältet att behöva användas för byggetablering. Det gäller parkeringen mellan Solnavägen och Västra vägen norr om bensinstationen. Det finns här både förhyrd parkering samt boendeparkering.

Nybyggnation av lägenheter på Sagagatan 161201 till 180331

Nybyggnation av lägenheter på Sagagatan vilket kan ha liten påverkan på trafiken. Byggnation kommer att pågå mellan 1 december 2016 till 31 mars 2018.

Rivning och nyproduktion på Ekensbergsvägen/Prästgårdsgatan 161128-181231

Under perioden 28 november 2016 till 31 december 2018 kommer rivning och nyproduktion genomföras på Ekenbergsvägen/Prästgårdsgatan. Det kommer innebära att det blir trångt för bilister, framför allt vid gränsen mot Sundbyberg, då vägrenen och ett körfält kommer delvis vara avstängt.

Byggnation av kulvert under Solnavägen (vid Karolinska vägen) 170201-180131

Från och med februari 2017 till och med januari 2018 kommer byggnation av kulvert under Solnavägen 9, vid Karolinska vägen, genomföras. Detta innebär stor påverkan på trafiken under hela byggperioden, såväl dag som nattetid.

Ledningsomläggning och nybyggnation av kontor Tritonvägen/Landsvägen 20160711-20190901

Till och med 1 september 2019 kommer ledningsomläggning samt nybyggnation av kontor och hotell genomföras vid Tritonvägen/Landsvägen.

Gå till sida: 1 (denna sida) , 2 , Nästa

Dela: