Aktuell gatu- och trafikinformation

Här hittar du aktuell information om gatuarbeten och trafikstörningar i Solna.

bilar

Här hittar du information om gaturenhållning och snöröjning.

trafiken.nu får du en aktuell bild av trafikläget i hela regionen. Solna stad rapporterar även in större trafikstörningar till trafiken.nu.

Läs gärna mer under "frågor och svar".

Vattenläcka i korsningen Armégatan/Wiboms väg - arbete pågår

Arbete pågår på platsen vilket påverkar körfält vid korsningen Armégatan/Wiboms väg, där endast ett körfält är öppet. Bilister uppmanas att ta alternativa vägar.

Mer information och uppdateringar om själva vattenläckan via vår driftsoperatör: https://www.veolia.se/driftinformation-varme-och-vatten

Asfalteringsarbeten på Solna kyrkväg / Storgatan / Frösundaleden den 15-19/10 kl. 20-06

Som en del i stadens arbete med att förbättra vägarna kommer beläggningsunderhåll att ske på Solna kyrkväg / Storgatan / Frösundaleden mellan den 15 oktober tom 19 oktober. Arbetet kommer genomföras kvälls- och nattetid, mellan klockan 20.00 till 06.00 för att minimera påverkan. Under dessa timmar kommer det dock vara begränsad framkomlighet

Begränsad framkomlighet Råsundavägen 101 den 27/9 kl 10-15

Vid rivningsarbetet på Råsundavägen 101 behöver en del av vägen vid bron över Östervägen spärras av mellan kl 10-15 den 27/9. Begränsad framkomlighet därmed med flaggvakter och skyltning på platsen - ta det extra försiktigt vid passage!

Del av Gårdsvägen avstängd 2018-10-02 till 2018-10-18 pga. krandemontage

Gårdsvägen på sträckan mellan Kolonnvägen och Rättarvägen kommer stängas av helt för genomfart mellan den 2018-10-02 till 2018-10-18 pga krandemontage vid byggnation av kontorshus på platsen. Skyltning visar på alternativ körväg!

Gunnarbovägen avstängd för biltrafik mot Överjärva Gårdsväg tom 2019-01-20.

Solna Vatten kommer utföra rörläggning och borrning av vatten och avlopp. Arbetet innebär att Gunnarbovägen blir avstängd för biltrafik mot Överjärva Gårdsväg. Transporter till Överjärva hänvisas istället till Kolonnvägen. Vänligen beakta skyltning på platsen! Arbetet förväntas färdigt 2019-01-20.

Helavstängning del av Solnavägen nattetid den 26-27 samt 27-28 september

Pga. att arbeten behöver genomföras kommer en del av Solnavägen (sträckan mellan Framstegsgatan och Eugeniavägen) vara avstängd mellan klockan 21.00-05.00 nattetid den 26-27 september samt 27-28 september.

Skyltning för omledning av trafiken kommer finnas på plats i god tid innan området då rekommenderad alternativ körväg är Tomtebodavägen/Norra Stationsgatan.

Förbättring av gatumiljön i Råsunda 2018-09-03 tom 2018-10-15

Schaktarbeten för nya fiberledningar har under året utförts i Råsunda. Då återställandet inte genomförts i enlighet med stadens krav kommer entreprenören att genomföra förbättringar på ett antal gator. Det rör sig om alltifrån att bättra asfaltsbeläggningen till att fasa ned höga asfaltskanter m.m.

Fil för södergående trafik Ekensbergsvägen stängs av 2018-09-19 tom 2018-10-19

Pga. byggnationsarbeten i samband med nyproduktion av hus på Ekensbergsvägen/Prästgårdsgatan kommer en fil för södergående trafik att stängas av under fyra veckor. Vänligen följ skyltning på plats i området och var uppmärksamma på trafiksituationen!

Schaktarbeten på del av Brahevägen, Råsundavägen och Frösundaleden 2018-09-06 tom 2018-12-01

Schaktarbeten kommer att utföras på Brahevägen 4B-2, Råsundavägen 12-14 samt Frösundaleden 14-14B mellan den 6 september och den 1 december 2018. I samband med detta kommer skyltning i området att sättas upp för omledning av gående till lämplig gatusida. Viss förträngning i körfälten kan förekomma.

Reparationsarbeten under Essingeleden påverkar gång- och cykelbanan tom 2018-09-30

Reparationsarbeten pågår vid Ekelundsvägen under Essingeleden. Detta påverkar framkomligheten vid anknytande gång- och cykelbana fram till och med den 30 september 2018. Var uppmärksam på platsen och vänligen följ aktuell skyltning för alternativ framkomlighet!

Gå till sida: 1 (denna sida) , 2 , 3 , Nästa

Dela: