Aktuell gatu- och trafikinformation

Här hittar du aktuell information om gatuarbeten och trafikstörningar i Solna.

bilar

Här hittar du information om gaturenhållning och snöröjning.

trafiken.nu får du en aktuell bild av trafikläget i hela regionen. Solna stad rapporterar även in större trafikstörningar till trafiken.nu.

Läs gärna mer under "frågor och svar".

Gång- och cykelbanamellan Solnavägen och Hedvigdalsvägen 5 avstängd pga kranarbete 20170223

Gång- och cykelbanan mellan Solnavägen och Hedvigdalsvägen 5 (nedanför järnvägen) kommer under den 23 februari att vara avstängd på grund av kranarbete.

Kulvert under Solnavägen byggs 201701-201802

Under perioden februari 2017 till och med januari 2018 kommer kulvert byggas under Solnavägen vid Nya Karolinska Solna, vilket kommer att ha stor påverkan i trafiken - både för bilister och cyklister.

Begränsad framkomlighet då del av Stadiongirot går i Solna 170506

Under lördagen den 6 maj kommer det vara begränsad framkomlighet då del av Stadiongirot är i Solna utmed Frösundavik, Järva, Ulriksdal och Kungshamra. Trafiken kommer att påverkas till viss del.

Filminspelning på Gustav III:s Boulevard 23 och 29, 170201

Under 1 februari mellan klockan 15 och 22 kommer filminspelning pågå på Gustav III:s Boulevard 23 och 29. Det innebär liten påverkan på trafiken och för gående.

Schaktarbete på Råsundavägen 125-Vintervägen-Erik Sandbergs gata 170130-170324

Under perioden 30 januari till 24 mars 2017 kommer schaktarbete p.g.a. gasläcka utföras på Råsundavägen 125-Vintervägen-Erik Sandbergs gata. Det innebär att det kommer vara begränsad framkomlighet under perioden.

Enköpingsvägen får sänkt hastighet 170119

Med start 19 januari får Enköpingsvägen ny hastighet och det skyltas om från 70 km/h till 60 km/h. Insatsen är samordnad med Sundbyberg som sänker hastigheten och skyltar om samma dag.

Kabeldragning och schaktarbete på Vasavägen 170109-170623

Under perioden 1 januari till och med 23 juni 2017 kommer kabeldragning och schaktarbete att utföras på Vasavägen. Trafik kommer att påverkas i liten utsträckning.

Buss 502 kör åter på Evenemangsgatan 170113

Trafikstart fredag 13 januari och tillsvidare återgår linje 502 till ordinarie körväg i Arenastaden. d.v.s. via Dalvägen, Magasinsvägen och Evenemangsgatan. Detta gäller i båda riktningar. Hållplats Magasinsvägen flyttas från Dalvägen till Evenemangsgatan och får ettnytt namn, Mall of Scandinavia.

Schaktarbete på Johan Olof Wallins Väg 170109-170623

Under perioden 9 januari t.o.m. 23 juni 2017 kommer schaktarbete p.g.a. kabeldragning att utföras på Johan Olof Wallins väg. Det innebär begränsad framkomlighet och del av Johan Olof Wallins väg kommer delvis ha ett körfält avstängt.

Schaktarbete på Vasavägen 170109-170623

Under perioden 9 januari t.o.m. 23 juni 2017 kommer schaktarbete p.g.a. kabeldragning att utföras på Vasavägen. Det innebär begränsad framkomlighet och del av Vasavägen kommer ha ett körfält avstängt.

Gå till sida: 1 (denna sida) , 2 , 3 , 4 , 5 , Nästa

Dela: