Aktuell gatu- och trafikinformation

Här hittar du aktuell information om gatuarbeten och trafikstörningar i Solna.

bilar

Här hittar du information om gaturenhållning och snöröjning.

trafiken.nu får du en aktuell bild av trafikläget i hela regionen. Solna stad rapporterar även in större trafikstörningar till trafiken.nu.

Läs gärna mer under "frågor och svar".

Renovering av bullerglas mellan E4 och Brunnsviken 170502-170930

På uppdrag av Trafikverket ska bullerglas längst E4 vid Brunnsviken renoveras. Det påverkar framkomligheten för fotgängare och cyklister då västra gång- och cykelbanan längst Brunnsviken stängs av. Avstängningen sker med staket och hänvisning sker till det östra gång- och cykelstråket.

Cykeltävling Stadiongirot lördag 6 maj

Under lördagen den 6 maj kommer det vara begränsad framkomlighet då del av Stadiongirot är i Solna utmed Frösundavik, Järva, Ulriksdal och Kungshamra. Trafiken kommer att påverkas till viss del.

Beläggningsarbete på Barks väg och Björnstigen 160418-160427

Från den 18 april och fram till 27 april pågår beläggningsarbete på Barks väg och Björnstigen i Bergshamra. Under denna period finns risk för köbildning på E18 vid avfarter från E18 vid trafikplats 175, Kungshamra. Av och påfart bör ske vid trafikplats 176, Bergshamra.

Törnbacken 2-4 omledning av gångtrafikanter 170301-171231

På grund av arbete med dräneringsschakt på Törnbacken 2-4 leds fotgängare om under perioden 1 mars till sista december 2017. Arbetet sker i två etapper (se kartor nedan).

Avstängning pga nyproduktion av kvarteret Pyramiden vid Pyramidvägen-Råsta strandväg 160110-170701

Pyramidvägen är avstängd för fordonstrafik mellan Råsta strandväg och Magasinsgatan på grund av nyproduktion av kvarteret Pyramiden. Gående ska kunna passera under hela byggtiden och räddningsfordon ska kunna komma åt från olika håll. Arbetet väntas pågå till den 1 juli 2017 och kan leda till trafikstörningar.

Kulvert byggs under Solnavägen vid Biomedicum 201701-20180228

Under perioden februari 2017 till och med januari 2018 kommer en kulvert byggas under Solnavägen vid Nya Karolinska Solna, vilket kommer att ha stor påverkan i trafiken - både för bilister och cyklister.

Sprängarbeten för ny kontorsbyggnad på Rättarvägen/Gårdsvägen 161107-170331

Sprängningsarbeten kommer att starta under v.45 inför byggnationen av ett nytt kontorshus på Rättarvägen/Gårdsvägen. Sprängningar kommer att pågå mellan november 2016 och mars 2017. Under denna tid kan det förekommasprängningar 2-3 gånger/dag. Sprängningarna föregås av signal.

Kabeldragning och schaktarbete på Vasavägen 170109-170623

Under perioden 1 januari till och med 23 juni 2017 kommer kabeldragning och schaktarbete att utföras på Vasavägen. Trafik kommer att påverkas i liten utsträckning.

Schaktarbete på Johan Olof Wallins Väg 170109-170623

Under perioden 9 januari t.o.m. 23 juni 2017 kommer schaktarbete p.g.a. kabeldragning att utföras på Johan Olof Wallins väg. Det innebär begränsad framkomlighet och del av Johan Olof Wallins väg kommer delvis ha ett körfält avstängt.

Schaktarbete på Vasavägen 170109-170623

Under perioden 9 januari t.o.m. 23 juni 2017 kommer schaktarbete p.g.a. kabeldragning att utföras på Vasavägen. Det innebär begränsad framkomlighet och del av Vasavägen kommer ha ett körfält avstängt.

Gå till sida: 1 (denna sida) , 2 , 3 , 4 , Nästa

Dela: