Aktuell gatu- och trafikinformation

Här hittar du aktuell information om gatuarbeten och trafikstörningar i Solna.

bilar

Här hittar du information om gaturenhållning och snöröjning.

trafiken.nu får du en aktuell bild av trafikläget i hela regionen. Solna stad rapporterar även in större trafikstörningar till trafiken.nu.

Läs gärna mer under "frågor och svar".

Risk för köbildning Kolonnvägen 2019-05-28 tom. 2019-05-31

Vid ICA-huset på Kolonnvägen kommer ett schaktarbete att pågå under vecka 22 (28-31 maj). Det innebär att endast ett körfält kommer att vara öppet för båda riktningar. Trafikljus och flaggvakter kommer att styra trafiken under arbetets gång. Avstängningen pågår dygnet runt och beror på rasrisker i en schaktgrop. Försök i möjligaste mån att undvika att färdas på Kolonnvägen under rusningstrafik.

Slukhål på Karolinska vägen (i närheten av busstorget)

På Karolinska vägen, i närheten av busstorget, har ett stort slukhål uppstått i närheten av en brunn. För att kunna åtgärda detta behöver gatan spärras av och asfalten skäras upp och hålet återfyllas med grus temporärt. Arbetet med att åtgärda detta kommer att påverka busstrafiken till och från Karolinska sjukhuset. Solna stad kontrollerar platsen dagligen till dess risken bedöms borta.

Montage av kövarningssystem Enköpingsvägen och Frösundaleden 2019-05-13 tom. 2019-09-13

På Enköpingsvägen och Frösundaleden kommer ett system som varanr för köer att monteras. Systemet innebär att extra elektroniska skyltar kommer monteras, för att kunna styra trafiken till och från Arenastaden. Arbetet beräknas pågå hela sommaren och vara färdigt 13 september 2019.

Flytt av busshållsplats och tillfällig avsmalning av vägen på Östervägen tom. 2019-11-24

Med start den 24 maj 2019 kommer arbetet med avsmalning, uppsättande av trafiksignaler och flytt av busshållsplats att ske i fastigheten Motorn 10, på Östervägen. Under arbetets gång kommer temporära trafikljus att sättas upp för att omleda trafiken. Arbetet väntas pågå till den 24 november 2019.

Schaktarbete nattetid på Gustav den III:s Boulevard (kv. Idrottsplatsen) 2019-04-29 tom. 2019-05-05

På Gustav den III:s Boulevard (kv. Idrottsplatsen) kommer schaktarbete för fjärrvärme genomföras. Kolonnvägen kommer under nattetid att vara avstängd och omledning sker via Gustav den III:s Boulevard. Arbetet kommer att ske nattetid mellan 19.00 och 05.00 och startar  2019-04-29 beräknas vara färdigställt 2019-07-12.

Schaktarbete på gång- och cykelbana på Råsundavägen/Erik Sandbergs gata tom. 2019-06-03

Schaktarbete pågår på Råsundavägen/Erik Sandbergs gata och beräknas vara klart den 3 juni 2019. Arbetet sker på bland annat gång- och cykelbana så dessa kommer att stängas av under den del av arbetet där de påverkas.

Nattarbete med omasfaltering på Tritonvägen tom. 2019-05-31

På Tritonvägen, i höjd med korsningen Tritonvägen/Albygatan, kommer ett omfattande asfalteringsarbete att genomföras nattetid. Arbetet innebär omledning i korsningen av personal. Arbetet pågår mellan klockan 20-06 och beräknas vara färdigställt den 31 maj 2019.

Kvälls- och nattarbete vid Signalbron tom. 2019-04-21.

Med anledning av schaktarbete kommer en av ramperna från Signalbron att stängas av. Trafiken omleds från mall of Scandinavia till Kolonnvägen då den södergående rampen från Signalbron till Kolonnvägen är avstängd nattetid (kockan 19-05) under arbetets gång. Arbetet väntas pågå till den 22 april 2019.

Schaktarbete från Oskarsro till Karlberg tom. 2019-08-02

På streckan mellan Oskarsro och Karlberg kommer omfattande schaktarbete med kabelläggning och elarbeten ske. Under perioder kommer gång- och cykelbanor att stängas av temporärt. Omskyltning kommer att finnas vid avstängningarna.

Akut vattenläcka - busshållsplats Förrådsgatan avstängd tom. 2019-04-05

Busshållsplatsen Förrådsgatan stängs tillfälligt av för närtrafik. Informationstavor finns utplacerade för att informera resenärer om att busshållsplatsen är avstängd.

Gå till sida: 1 (denna sida) , 2 , 3 , Nästa

Dela: