Aktuell gatu- och trafikinformation

Här hittar du aktuell information om gatuarbeten och trafikstörningar i Solna.

bilar

Här hittar du information om gaturenhållning och snöröjning.

trafiken.nu får du en aktuell bild av trafikläget i hela regionen. Solna stad rapporterar även in större trafikstörningar till trafiken.nu.

Läs gärna mer under "frågor och svar".

Trafikljus ur funktion Huvudstagatan/Storgatan 170920

I korsningen Huvudstagatan/Storgatan pågår felsökning av kablage. Trafikljusen blinkar nu med gult sken. Felsökning pågår, idagsläget inget besked när felet är lagat.

Solna strandväg schaktarbete 170915-171131

Med start 15 september och under drygt två månader kommer schaktarbete pågå på Solna strandväg där PEAB utför elarbeten. Gående och cyklister hänvisas enligt orangeskyltning på platsen. Parkvägen stängs av vid aktivt arbete på platsen.

Råsundavägen och Sjövägen får cykelfält klart hösten 2017

Arbetet med att skapa cykelfält längst Sjövägen och Råsundavägen fortlöper under hösten. Natten mot 18 september enkelriktas Sjövägen permanent för södergående biltrafik.

Sly- och trädröjning runt elnätstation vid Ålkistan i Bergshamra

Med start måndag 4 september kommer elnätsföretaget Ellevio ska genomföra trädsäkringsåtgärder vid Ålkistan i Bergshamra. Sly och träd som står inom el-terminalens så kallade risk- och säkerhetsavstånd behöver tas bort.

Kulvert byggs under Solnavägen vid Biomedicum 201701-20180228

Under perioden februari 2017 till och med januari 2018 kommer en kulvert byggas under Solnavägen vid Nya Karolinska Solna, vilket kommer att ha stor påverkan i trafiken - både för bilister och cyklister.

Schaktarbete Bagartorpsringen 170827-171031

Med start i slutet av augusti kommer det schaktas för eldragning längs med Bagartorpsringen 45-1. Arbetet beräknas vara klart i slutet av oktober.

Byggnation av kontorfastighet vid gamla Råsundastadion 20160111-20180531

Det pågår byggnation av kontorsfastighet vid gamla Råsundastadion (kvarteret Hörnan). Arbetet kommer att pågå under längre tid och beräknas klart till sommaren 2018. Från och med 19 juni 2017 flyttas gångvägen över på andra sidan Solnavägen.

Norrenergi förbättrar fjärrvärmenätet på Hagavägen 170607-170930

Fjärrvärmenätet byts nu ut på Hagavägen 1-10 med start 12 juni och pågår fram till och med 30 september.

Renovering av bullerglas mellan E4 och Brunnsviken 170502-170930

På uppdrag av Trafikverket ska bullerglas längst E4 vid Brunnsviken renoveras. Det påverkar framkomligheten för fotgängare och cyklister då västra gång- och cykelbanan längst Brunnsviken stängs av. Avstängningen sker med staket och hänvisning sker till det östra gång- och cykelstråket.

Törnbacken 2-4 omledning av gångtrafikanter 170301-171231

På grund av arbete med dräneringsschakt på Törnbacken 2-4 leds fotgängare om under perioden 1 mars till sista december 2017. Arbetet sker i två etapper (se kartor nedan).

Gå till sida: 1 (denna sida) , 2 , 3 , Nästa

Dela: