Aktuell gatu- och trafikinformation

Här hittar du aktuell information om gatuarbeten och trafikstörningar i Solna.

bilar

Här hittar du information om gaturenhållning och snöröjning.

trafiken.nu får du en aktuell bild av trafikläget i hela regionen. Solna stad rapporterar även in större trafikstörningar till trafiken.nu.

Läs gärna mer under "frågor och svar".

Hagagatan/Frejgatan avstängd 20170331 kl. 08-18

Under fredagen den 31 mars kommer korsningen Hagagatan/Frejgatan vara avstängd mellan klockan 08 till 18 p.g.a. en filminspelning.

Ekelundsgatan avstängd 20170330 kl. 08-18

Under torsdagen den 30 mars kommer Ekelundsvägen vara avstängd p.g.a. en filminspelning. Ekelundsvägen kommer att vara avstängd från Pampaslänken fram till Ekelundsbron.

Törnbacken 2-4 omledning av gångtrafikanter 170301-171231

På grund av arbete med dräneringsschakt på Törnbacken 2-4 leds fotgängare om under perioden 1 mars till sista december 2017. Arbetet sker i två etapper (se kartor nedan).

Avstängning pga nyproduktion av kvarteret Pyramiden vid Pyramidvägen-Råsta strandväg 160110-170701

Pyramidvägen är avstängd för fordonstrafik mellan Råsta strandväg och Magasinsgatan på grund av nyproduktion av kvarteret Pyramiden. Gående ska kunna passera under hela byggtiden och räddningsfordon ska kunna komma åt från olika håll. Arbetet väntas pågå till den 1 juli 2017 och kan leda till trafikstörningar.

Hissen på Målbron lagad och ramper monterade170324

Hissen vid Målbron i Arenastaden har vid upprepade tillfällen utsatts för vandalisering och har därför blivit stillastående under en period. Sedan fredag 24 mars är den åter i drift och barnvagnsramper är nu monterade i trappan.

Kulvert byggs under Solnavägen vid Biomedicum 201701-20180228

Under perioden februari 2017 till och med januari 2018 kommer en kulvert byggas under Solnavägen vid Nya Karolinska Solna, vilket kommer att ha stor påverkan i trafiken - både för bilister och cyklister.

Sprängarbeten för ny kontorsbyggnad på Rättarvägen/Gårdsvägen 161107-170331

Sprängningsarbeten kommer att starta under v.45 inför byggnationen av ett nytt kontorshus på Rättarvägen/Gårdsvägen. Sprängningar kommer att pågå mellan november 2016 och mars 2017. Under denna tid kan det förekommasprängningar 2-3 gånger/dag. Sprängningarna föregås av signal.

Begränsad framkomlighet då del av Stadiongirot går i Solna 170506

Under lördagen den 6 maj kommer det vara begränsad framkomlighet då del av Stadiongirot är i Solna utmed Frösundavik, Järva, Ulriksdal och Kungshamra. Trafiken kommer att påverkas till viss del.

Schaktarbete på Råsundavägen 125-Vintervägen-Erik Sandbergs gata 170130-170324

Under perioden 30 januari till 24 mars 2017 kommer schaktarbete p.g.a. gasläcka utföras på Råsundavägen 125-Vintervägen-Erik Sandbergs gata. Det innebär att det kommer vara begränsad framkomlighet under perioden.

Kabeldragning och schaktarbete på Vasavägen 170109-170623

Under perioden 1 januari till och med 23 juni 2017 kommer kabeldragning och schaktarbete att utföras på Vasavägen. Trafik kommer att påverkas i liten utsträckning.

Gå till sida: 1 (denna sida) , 2 , 3 , 4 , Nästa

Dela: