Aktuell gatu- och trafikinformation

Här hittar du aktuell information om gatuarbeten och trafikstörningar i Solna.

bilar

Här hittar du information om gaturenhållning och snöröjning.

trafiken.nu får du en aktuell bild av trafikläget i hela regionen. Solna stad rapporterar även in större trafikstörningar till trafiken.nu.

Läs gärna mer under "frågor och svar".

Vintervägen samt Tottvägen delvis avstängda 26 januari 2017

Under perioden 26 januari 2017 kommer Vintervägen 30 samt Tottvägen 21 vara avstängda för filminspelning. Vi rekommenderar att ni väljer andra vägar om möjligt.

Johan Engbergs väg upprustning av gångtunnlar start 160123

Med start vecka 4 påbörjas arbetet med att upprusta två gångtunnlar vid Johan Engbergsväg nr 11 & 19 i Västra skogen. Arbetet påverkar ett antal parkeringsplatser som tas i anspråk längst gatan och beräknas ta ca 4-5 veckor.

Enköpingsvägen får sänkt hastighet 160119

Med start 19 januari får Enköpingsvägen ny hastighet och det skyltas om från 70 km/h till 60 km/h. Insatsen är samordnad med Sundbyberg som sänker hastigheten och skyltar om samma dag.

Kabeldragning och schaktarbete på Vasavägen 170109-170623

Under perioden 1 januari till och med 23 juni 2017 kommer kabeldragning och schaktarbete att utföras på Vasavägen. Trafik kommer att påverkas i liten utsträckning.

Buss 502 kör åter på Evenemangsgatan 170113

Trafikstart fredag 13 januari och tillsvidare återgår linje 502 till ordinarie körväg i Arenastaden. d.v.s. via Dalvägen, Magasinsvägen och Evenemangsgatan. Detta gäller i båda riktningar. Hållplats Magasinsvägen flyttas från Dalvägen till Evenemangsgatan och får ettnytt namn, Mall of Scandinavia.

Schaktarbete på Johan Olof Wallins Väg 170109-170623

Under perioden 9 januari t.o.m. 23 juni 2017 kommer schaktarbete p.g.a. kabeldragning att utföras på Johan Olof Wallins väg. Det innebär begränsad framkomlighet och del av Johan Olof Wallins väg kommer delvis ha ett körfält avstängt.

Schaktarbete på Vasavägen 170109-170623

Under perioden 9 januari t.o.m. 23 juni 2017 kommer schaktarbete p.g.a. kabeldragning att utföras på Vasavägen. Det innebär begränsad framkomlighet och del av Vasavägen kommer ha ett körfält avstängt.

Ny vattenledning vid NKS vid Solnavägen 170116-170216

Under perioden 16 januari t.o.m. 16 februari 2017 kommer ny vattenledning att anläggas utmed Nya Karolinska Solna utmed Solnavägen. Det innebär begränsad framkomlighet för trafiken.

Uppförande av fastighet på Råsundavägen 166/Lövgatan/Gränsgatan 170101-171231

Under perioden 1 januari 2017 t.o.m. 31 december 2017 kommer fastighet uppföras på Råsundavägen 166/Lövgatan/Gränsgatan. Trafiken kommer att påverkas med begränsad framkomlighet.

Bygget av tunnelbanans nya gula linje påverkar parkeringen i kvarteret Fältet (Västra vägen)

I samband med att tunnelbanans nya gula linje till Arenastaden ska byggas kommer parkeringen i kvarteret Fältet att behöva användas för byggetablering. Det gäller parkeringen mellan Solnavägen och Västra vägen norr om bensinstationen. Det finns här både förhyrd parkering samt boendeparkering.

Gå till sida: 1 (denna sida) , 2 , 3 , 4 , 5 , 6 , Nästa

Dela: