Aktuell gatu- och trafikinformation

Här hittar du aktuell information om gatuarbeten och trafikstörningar i Solna.

bilar

Här hittar du information om gaturenhållning och snöröjning.

trafiken.nu får du en aktuell bild av trafikläget i hela regionen. Solna stad rapporterar även in större trafikstörningar till trafiken.nu.

Läs gärna mer under "frågor och svar".

Ena körfältet avstängt på Jungfrudansen pga arbete på Jungfrudansens parkeringsdäck 2019-03-18 tom. 2019-11-29

Körfältet västergående från Storgatan kommer att vara avstängt med anledning av arbetet med tätskiktsbyte på Jungfrudansen p-däck. Det innebär att en del av streckan kommer att vara enkelriktad. Det kommer att vara skyltat på platsen för att tydliggöra vilka streckor som omfattas. Arbetet beräknas vara färdigställt den 29 november 2019.

Centralvägen avstängd i ena riktningen pga arbete med vattenläcka 19-03-19 tom- 19-03-24

Centralvägen kommer att vara avstängd för all trafik västerut, mellan utgången från Solna centrums parkering och rondellen vid torget, mellan den 19 mars och den 24 mars. Detta med anledning av den akuta vattenläcka som uppstått. Resenärer med buss hänvisas till andra sidan Centralvägen. Varutransporter hänvisas under arbetets gång via Hannebergsgatan och Skytteholmsvägen.

Uppställning av mobilkran på Ekensbergsvägen 19-03-20 tom. 19-03-28

Den 20 mars 2019 kommer en mobilkran monteras på Ekensbergsvägen, strax innan korsningen mot Gränsgatan. Arbetet medför att Ekensbergsvägen stängs av för fordon och gång- och cykeltrafikanter. Arbetet med monteringen väntas pågå till den 28 mars 2019.

Schaktarbete i gångväg på Jungfrudansen 19-03-07 tom. 19-04-06

Med start den 7 mars inleds schaktarbete i gångväg vid Jungfrudansen 17-102. Arbetet innebär att gångvägen stängs av under perioder och ska vara avslutat den 6 april 2019.

Demontering av skylt på Klarastrandsleden 2019-03-06 tom. 2019-03-22

Med start den 6 mars kommer demontering av digital skylt och dess fundament att pågå på Klarastrandsleden, södergående efter tomtebodatunneln. Arbetet kan påverka trafiken och beräknas vara färdigt den 22 mars 2019.

Arbete med vattenledning på Ankdammsgatan 19-03-05 tom. 19-05-31

Med start den 5 mars 2019 påbörjas arbete med att renovera vattenledningar på Ankdammsgatan. Arbetet medför vissa framkomlighetssvårigheter där busshållsplats vid korsningen Ankdammsgatan-Framnäsbacken flyttas till andra sidan vägen och avgiftsparkeringsplatser stängs av. Arbetet avslutas den 31 maj 2019.

Arbete med kabelbrunnar på Solnavägen 19-02-18 tom. 19-03-24

På Solnavägen pågår arbete med kabelbrunnar. Arbetet beräknas pågå till den 24 mars 2019.

Del av Västra vägen avstängd på grund av schaktarbete 2019-03-14 tom. 2019-04-25

Med start den 14 mars 2019 kommer sträckan mellan Västra vägen 23 och korsningen Regnstigen vara avstängd för genomfartstrafik. Sträckan är avstängd på grund av schaktarbete på platsen. Avstängningen hävs den 25 april 2019.

Busshållplats Karolinska institutet Biomedicum tas bort 2019-01-30

Busshållplatsen Karolinska institutet Biomedicum på Solnavägen kommer att dras in med från och med onsdagen den 30 januari klockan 09.00. Resenärer till Karolinska Biomedicum hänvisas därefter till hållplatsen "Karolinska sjukhuset Eugeniavägen".

Kortvariga störningar Pampaslänken pga. markarbeten mellan 2019-01-14 tom. 2019-03-15

Med anlednignar av markarbeten (spräningar) som kommer genomföras i området mellan Pampaslänken och Terminalvägen kommer Pampaslänken att vid behov under kortare perioder att stängas av. Detta gäller totalt sett under tiden 2019-01-14 tom. 2019-03-15.

Gå till sida: 1 (denna sida) , 2 , Nästa

Dela: