Aktuell gatu- och trafikinformation

Här hittar du aktuell information om gatuarbeten och trafikstörningar i Solna.

bilar

Här hittar du information om gaturenhållning och snöröjning.

trafiken.nu får du en aktuell bild av trafikläget i hela regionen. Solna stad rapporterar även in större trafikstörningar till trafiken.nu.

Läs gärna mer under "frågor och svar".

Sprängningsarbete på Södra Låggatan 190909 - 191018

Under vecka 37 kommer sprängningsarbete att ske på Södra Långgatan. Sprängningsarbetet kommer att ske 07-18 måndag till fredag och under några timmar med start klockan 10 lördagen den 31 augusti. Sprängningarna genomförs för att spränga bort berg i marken inför byggandet Södra Långgatan 21-23. Arbetet beräknas vara färdigställt vecka 42.

Borttagna boendeparkeringsplatser på Gustav III Boulevard och Dalvägen

Boendeparkeringsplatser har tagits bort på Gustav III Boulevard och Dalvägen, då det tidigare varit felskyltat sett till stadens lokala trafikföreskrifter. Ska du parkera på någon av platserna, se gärna över skyltningen en extra gång innan du parkerar.

Slukhål på Karolinska vägen (i närheten av busstorget)

På Karolinska vägen, i närheten av busstorget, har ett stort slukhål uppstått i närheten av en brunn. För att kunna åtgärda detta behöver gatan spärras av och asfalten skäras upp och hålet återfyllas med grus temporärt. Arbetet med att åtgärda detta kommer att påverka busstrafiken till och från Karolinska sjukhuset. Solna stad kontrollerar platsen dagligen till dess risken bedöms borta.

Montage av kövarningssystem Enköpingsvägen och Frösundaleden 2019-05-13 tom. 2019-09-13

På Enköpingsvägen och Frösundaleden kommer ett system som varanr för köer att monteras. Systemet innebär att extra elektroniska skyltar kommer monteras, för att kunna styra trafiken till och från Arenastaden. Arbetet beräknas pågå hela sommaren och vara färdigt 13 september 2019.

Flytt av busshållsplats och tillfällig avsmalning av vägen på Östervägen tom. 2019-11-24

Med start den 24 maj 2019 kommer arbetet med avsmalning, uppsättande av trafiksignaler och flytt av busshållsplats att ske i fastigheten Motorn 10, på Östervägen. Under arbetets gång kommer temporära trafikljus att sättas upp för att omleda trafiken. Arbetet väntas pågå till den 24 november 2019.

Nattarbete med omasfaltering på Tritonvägen tom. 2019-05-31

På Tritonvägen, i höjd med korsningen Tritonvägen/Albygatan, kommer ett omfattande asfalteringsarbete att genomföras nattetid. Arbetet innebär omledning i korsningen av personal. Arbetet pågår mellan klockan 20-06 och beräknas vara färdigställt den 31 maj 2019.

Kvälls- och nattarbete vid Signalbron tom. 2019-04-21.

Med anledning av schaktarbete kommer en av ramperna från Signalbron att stängas av. Trafiken omleds från mall of Scandinavia till Kolonnvägen då den södergående rampen från Signalbron till Kolonnvägen är avstängd nattetid (kockan 19-05) under arbetets gång. Arbetet väntas pågå till den 22 april 2019.

Schaktarbete från Oskarsro till Karlberg tom. 2019-08-02

På streckan mellan Oskarsro och Karlberg kommer omfattande schaktarbete med kabelläggning och elarbeten ske. Under perioder kommer gång- och cykelbanor att stängas av temporärt. Omskyltning kommer att finnas vid avstängningarna.

Ledningsomläggning och nybyggnation av kontor Tritonvägen/Landsvägen tom. 2019-09-01

Till och med 1 september 2019 kommer ledningsomläggning samt nybyggnation av kontor och hotell genomföras vid Tritonvägen/Landsvägen. Med start den 15 april 2019 kommer ett körfält längs med Tritonvägen att stängas av på grund av arbete med kantsten. Detta medför att Storgatans två norrgående körfält mot Tritonvägen, där båda körfältet idag tillåter vänstersväng, målas om och det högra körfältet endast tillåter högersväng under arbetets pågående.

Kortvariga störningar Pampaslänken pga. markarbeten mellan 2019-01-14 tom. 2019-03-15

Med anlednignar av markarbeten (spräningar) som kommer genomföras i området mellan Pampaslänken och Terminalvägen kommer Pampaslänken att vid behov under kortare perioder att stängas av. Detta gäller totalt sett under tiden 2019-01-14 tom. 2019-03-15.

Gå till sida: 1 (denna sida) , 2 , Nästa

Dela: