Cykla i Solna

Det finns många bra skäl till att cykla istället för att välja andra färdsätt. Det är billigt, ger motion och är bra för miljön. I Solna finns många omtyckta cykelvägar. Här hittar du som cyklar information och tips.

Solna cykelkarta

I Solna stads cykelkarta hittar du cykelvägarna som går genom staden. Solna cykelkarta är gratis och finns att ladda ner till höger på denna sida.

På trafiken.nu kan du hitta cykelvägar i hela Stockholmsregionen, som kan vara ett bra stöd för dig som cyklar.

Solan stad cykelplan

I maj 2016 antogs en cykelplan för Solna stad med syfte att skapa förutsättningar för att göra cykeln till ett mer attraktivt transportmedel för solnaborna, på kort och lång sikt.

Sedan cykelplanen antogs har staden bland annat skapat en ny och förbättrad cykelvägvisning med hjälp av 700 nya vägvisningsskyltar i hela Solna, gett cyklisterna mer plats genom nya cykelfält längs Sjövägen och Råsundavägen, utökat sopsaltningen av stadens cykelbanor och förbättrat cykelparkeringar i Arenastaden och vid Solna centrum. I december 2017 antogs även ett genomförandeprogram för cykelplanen med konkreta åtgärdsförlag och prioriteringar för Solnas 20 viktigaste cykelstråk.

Läs mer om cykelplanen här, eller ladda ner cykelplanen till höger på denna sida.

Dela: