Citybanan

Citybanan är en cirka 6 kilometer lång tunnel med två järnvägsspår under centrala Stockholm. Tunneln kommer att sträcka sig från pendeltågsstationen Stockholms södra till Tomteboda. Två helt nya stationer kommer att byggas: station Stockholm City och station Stockholm Odenplan.

Skede

Bygget pågår och Citybanan öppnas för trafik år 2017. Karlbergs station upphör då att användas av pendeltågen. Vid Odenplan byggs en ny station som får ytterligare en uppgång i korsningen Vanadisvägen och Dalagatan.

Påverkan

Med Citybanan fördubblas kapaciteten för alla tåg så att de kan gå tätare och punktligare. Citybanan förbättrar också tillgängligheten till Karolinska-Norra station med den nya pendeltågsuppgången vid korsningen Vanadisvägen och Dalagatan.

Dela: