Fyrspårig järnväg Tomteboda-Kallhäll

Mälardalen är en av landets mest expansiva regioner och dubbelspåret mellan Tomteboda och Kallhäll är en av landets mest trafikerade sträckor.

Banans och spårens kapacitet utnyttjas maximalt under rusningstid, vilket medför att trängseln är stor och kvaliteten i trafiken låg. En utbyggnad av hela sträckan Tomteboda – Kallhäll är därför nödvändig för att klara den framtida kapaciteten.

Beslut

För Mälarbanan finns en järnvägsutredning och Trafikverket har beslutat:

  • En utbyggnad till fyra spår ska ske i befintlig järnvägskorridor.Inriktningen är att utforma järnvägsområdet på ett sätt som minimerar störningar för befintlig bebyggelse och omgivande miljö samt barriäreffekterna för gång- och cykeltrafiken.
  • Även möjligheten att anlägga en pendeltågsstation i Huvudsta ska studeras. Planläggningen ska resultera i framtagande av de handlingar som erfordras för detaljplan och järnvägsplan.

Tidplan

Parternas ambition är att snarast påbörja planläggningsarbetet för utbyggnaden av Mälarbanan. Målsättningen är att samtliga detaljplaner för utbyggnaden av Mälarbanan genom Solna ska ha antagits årsskiftet 2018/2019.

Dela: