Biomedicum

Biomedicum blir Karolinska Institutets toppmoderna anläggning för experimentell forskning. Här skapas en unik knutpunkt för forskning i nära anslutning till Nya Karolinska Solna. Med sina 76 000 kvadratmeter blir Biomedicum en av de största medicinska forskningsanläggningarna i Europa.


Foto: Solna stad

Biomedicum ligger mellan Karolinska Institutets Aula Medica och folkhälsohuset, i anslutning till det nya universitetssjukhuset på andra sidan Solnavägen. Forskningscentrumet kommer att bestå av laboratorier men också innehålla kontor och konferenslokaler. I Solna och Stockholm utvecklas för närvarande ett av världens ledande Life Science-kluster. Hagastadens framväxt innebär sammanlagt 5 000 nya bostäder och 36 000 arbetsplatser.

Aktuella arbeten vid Biomedicum våren 2017

  • Bygghissarna mot Solnavägen demonteras och fasadarbetendär de anslutit till huset färdigställs.
  • Måndag till onsdag vecka 10 demonteras bygghissen och ställningen mot 95:45(MTC). Komplettering av plåt och glas på fasaden efter riven bygghiss pågår vecka 12 till 19
  • Arbeten med terrasser mellan husen mot Solnavägenfortsätter.
  • Stomkomplettering i alla former pågår invändigt.
  • Injusteringar av luft pågår.
  • Dagliga transporter från Solnavägen och Tomtebodavägen.
Dela: