Stadsutvecklingsprojekt

I Solna finns ett antal prioriterade områden för stadens utveckling. Det handlar om nya stadsdelar som exempelvis Arenastaden, Hagastaden och Järvastaden samt utveckling av redan välkända stadsdelar som Bergshamra och Hagalund. Ett antal väg- och järnvägsprojekt finns också prioriterade. Här intill kan du läsa mer om utvecklingsområdena.

stadsutveckling

Dela: