Frågor och svar

Översiktsplan 2030

 1. Varför behövs en ny översiktsplan?

  Översiktsplanen (ÖP) ska fungera som vägledning och stöd när staden ska besluta om hur mark- och vattenområden ska användas. Solnas nuvarande översiktsplan från 2006 är i stora stycken fortfarande aktuell men bland annat beslutet om utbyggnaden av tunnelbanan till Hagastaden och Arenastaden påverkar planeringsförutsättningarna i Solna.

 2. Hur långt fram i tiden ska nya ÖP hålla?

  Nya ÖP tar sikte på utvecklingen fram till 2030.

 3. När blir nya översiktsplanen klar?

  Den slutliga ÖP ska kunna vara klar runt årsskiftet 2015-2016, den planeras antas i kommunfullmäktige i januari 2016. Under våren 2015 arbetar staden fram ett förslag till ny ÖP och under sommaren 2015 genomförs samråd. Någon gång under hösten 2015 kommer resultatet att ställas ut. Efter det förbereds beslut om ny ÖP.

 4. Får solnaborna tycka till?

  Ja, på olika sätt och vid olika tillfällen. Under våren och sommaren genomförs sedvanliga samråd, välkommen att diskutera det framtida Solna på:

  • Bergshamra bibliotek, 20 maj
  • Biblioteket i Solna centrum, 21 maj
  • Granbackaskolan, Huvudsta, 2 juni
  • Bergshamra (plats ej fastställd), 18 augusti
  • Biblioteket i Solna centrum, 20 augusti

  Samrådsperioden pågår till 31 augusti och fram till dess går det bra att göra din röst hörd. Enklast gör du det via vår webbkarta. Där kan du också se vad andra har tyckt kring stadens olika områden.

  Synpunkterna som kommer in tas sedan med i underlaget inför justeringen av förslaget till ny översiktsplan. Det omarbetade förslaget ställs sedan ut i oktober/november, och går även det att tycka till om.

  Du kan också skicka din synpunkt till Solna stad, Stadsledningsförvaltningen, 171 86 Solna eller kommunstyrelsen@solna.se.

 5. Innebär nya ÖP att hela Solna kommer ritas om?

  Nej, verkligen inte. Den nuvarande ÖP från 2006 är fortfarande i stora stycken aktuell. Däremot har utvecklingen gått framåt sedan dess, bland annat med beslutet om ny tunnelbana till Hagastaden och Arenastaden. Det gör att det är bra att ta fram en ny ÖP, till stöd i stadens planering av mark- och vattenområden.

 6. Var planeras det nytt?

  Nuvarande utvecklingsområden är Järvastaden, Nya Ulriksdal, Arenastaden, Hagastaden och centrala Solna. Tillkommer gör Hagalunds arbetsplatsområde, Solna strands arbetsplatsområde, och södra Huvudsta/Tomteboda.

  Utöver det finns sedan 2014 utvecklingsstrategier för Bergshamra och Hagalund på plats, och som börjar genomföras under 2015.

  På sikt påverkas också Huvudsta så snart det kan bli klart med en Huvudstaled i tunnel.

 7. Hur går arbetet med ny ÖP till?

  Arbetet leds av en styrgrupp med gruppledarna för de olika politiska partierna i kommunstyrelsen (M, FP, C, KD, S, MP och V). Förvaltningscheferna från samtliga förvaltningar ingår i en refernsgrupp.

  Utöver det engageras medarbetare i samtliga förvaltningar i staden, inte minst på stadsledningsförvaltningen men också miljö- och byggnadsförvaltningen.

Dela: