Planer på granskning

  • Nytt huvudkontor för JM, del av Huvudsta 4:17

    Kontorshus, torg och gata vid Karlbergskanalen Solna stad, miljö- och byggnadsförvaltningen, har tagit fram ett förslag till detaljplan för del av Huvudsta 4:17. Planen möjliggör ett kontorshus med inslag av lokaler i bottenvåningen vid ett grönskande entrétorg mot Ekelundsvägen samt mot en ny gata i förlängningen av Ekelundsbron.

  • Bostäder i Huvudsta (del av Huvudsta 3:1)

    Nya bostadskvarter med förskola och parkeringsgarage längs Huvudstaleden Solna stad, miljö- och byggnadsförvaltningen, har tagit fram ett förslag till detaljplan för del av fastigheten Huvudsta 3:1. Detaljplanens syfte är att skapa nya bostadskvarter som inrymmer cirka 450 nya bostäder, LSS-bostäder, lokaler för centrumändamål och en förskola. Ett parkeringsgarage planeras närmast Huvudstaleden.

  • Utveckling av Solnaverket (kv Krukmakaren m. fl.)

    Utveckling av Solnaverket och upprustning av strandpromenaden Solna stad, miljö- och byggnadsförvaltningen, har tagit fram ett förslag till detaljplan för kvarteret Krukmakaren m.fl. Planens syfte är att möjliggöra Detaljplanens syfte är att möjliggöra en utveckling av Solnaverkets värme- och kylaproduktion, samt en ny sopsugsanläggning. Strandpromenaden rustas upp och ges en förhöjd standard.