Planer på samråd

  • Samråd för ny skola i Huvudsta

    Detalplanen syfte är att möjliggöra uppförandet av en ny skola med cirka 750 elever från förskoleklass till årskurs 9. Skolan ska inkludera bl.a. en ny fullstor och en mindre idrottshall samt ett tillagningskök. Samråd äger rum den 20 maj klockan 18.00 på stadsbiblioteket, Solna centrum.