Planer på samråd

  • Nytt huvudkontor för JM, del av Huvudsta 4:17

    Kontorshus, torg och gata vid Karlbergskanalen Solna stad, miljö- och byggnadsförvaltningen, har tagit fram ett förslag till detaljplan för del av Huvudsta 4:17. Planen möjliggör ett kontorshus med inslag av lokaler i bottenvåningen vid ett grönskande entrétorg mot Ekelundsvägen samt mot en ny gata i förlängningen av Ekelundsbron.