Planer på samråd

  • Bostäder och kontor vid Dalvägen (kv Farao m fl.)

    Detaljplanens syfte är att utveckla kvarteren på Dalvägens östra sida och komplettera med ny bostad- och kontorsbebyggelse för att skapa en levande stadsmiljö och bidra till att bättre koppla ihop Arenastaden med gamla Råsunda.