Paddeltennis i Sporthallen (Järva 3:16)

Hall för padeltennis i Järva 3:16

Sporthallen i Solna AB har ansökt om att få uppföra en hall för padeltennis på sin fastighet Järva 3:16. Sporthallen i Solna AB samarbetar med en extern intressent som ska bygga, finansiera och driva padeltennishallen kommersiellt.

Anläggningen för padeltennis är tänkt att placeras i den västra delen, närmast Sjövägen. Den är avsedd att rymma 9 - 11 padeltennisbanor, gym, lokaler för rehabilitering, omklädningsrum, kontorslokaler och eventuellt en servering.

Sporthallen i Solna AB för avsikt att riva den nuvarande hallen och istället bygga en ny hallbyggnad med två bollhallar. I anslutning till denna nya bollhallen planeras förutom omklädningsrum och kontorslokaler en mindre butik och eventuellt en servering.

Beskrivning av planprocessen
Planen handläggs med ett standardförfarande. Förslaget skickas ut på samråd till alla som är berörda av det. Efter samrådet bearbetas synpunkterna och planen ställs ut för granskning innan den godkänns av byggnadsnämnden och kommunstyrelsen. Detaljplanen antas slutligen av kommunfullmäktige. Läs mer om detaljplanensarbetsgång här.

Läget just nu

Byggnadsnämnden beslutade den 28 mars 2018,§ 38, att ge Miljö- och byggnadsförvaltningen i uppdrag att påbörja planarbete för del av Järva 3:16 mm.

Dela: