Ny skola i Huvudsta

Planuppdrag för ny skola i Huvudsta

Inriktningen för den nya skolan föreslås vara att möta behovet av nya elevplatser i Huvudsta till följd av nybyggnationen och att rymma Tallbackaskolans elever. Det innebär att den nya skolan bör planeras för en skolkapacitet motsvarande 700 - 900 elever från förskoleklass till årskurs 9. Den nya skolan skapar därmed en kapacitet, som tillsammans med Granbackaskolan, som blir kvar, möter den kommande befolkningstillväxten i Huvudsta. Kapaciteten skapar också förutsättningar för barn- och utbildningsförvaltningen att organisera olika typer av verksamhet tillsammans med skolverksamheten såsom fritidshem/fritidsklubbar, grundsärskola och särskilda undervisningsgrupper. Den nya skolan föreslås också ha en fullstor idrottshall och ett tillagningskök. Granbackaskolan behöver även planeras för att möta den nya stadieindelningen från förskoleklass till årskurs 6.

Beskrivning av planprocessen

Läs mer om detaljplanensarbetsgång här.

Läget just nu

Kommunstyrelsen beslutade den 19 februari 2018,§ 13, att ge byggnadsnämnden i uppdrag att påbörja detaljplanearbete.

Dela: